Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen schitterde tijdens het EU-voorzitterschap Zie ons doen

Vlaanderen schitterde tijdens het EU-voorzitterschap

Op 30 juni 2024 eindigde het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Daarin speelde Vlaanderen een belangrijke rol(opent in nieuw venster). Zes maanden lang hebben Vlaamse ministers, ambtenaren en experten onderhandelingen geleid, vergaderingen voorgezeten, Europese standpunten mee bepaald en belangrijke evenementen georganiseerd binnen beleidsdomeinen als bijvoorbeeld Industrie, Jeugd, Cultuur, Media, Landbouw, Sport en Vervoer. In dit artikel zetten we enkele opvallende verwezenlijkingen op een rij.

Duurzamere productie

Tijdens het voorzitterschap keurde Europa de Net Zero Industry Act goed. Die wet trad al in werking en zorgt ervoor dat Europese bedrijven makkelijker kunnen investeren in klimaatneutrale productieprocessen. Zo kunnen bedrijven nu sneller aan de slag met bijvoorbeeld koolstofopslag, geothermische energie en elektrolyse-installaties.

Innovatie in de industrie

De impact van duurzaamheidsinnovatie in de industrie valt moeilijk te overschatten. Zo opende in Oelegem een innovatieve installatie die het mogelijk maakt om gezondere verzorgingsproducten te maken met enzymen in de plaats van met chemische katalysators. Het resultaat? 43 procent minder uitstoot en 31 procent minder afval.

Circulaire economie

De economie van de toekomst? Die is circulair. De door Vlaanderen georganiseerde Europese Conferentie Circulaire Economie (opent in nieuw venster)was een interactief en inspirerend platform voor het delen van kennis en ervaringen over circulaire initiatieven.

Toestellen eenvoudig repareren

Elk jaar belanden miljoenen elektronische apparaten op de schroothoop. Een van de oorzaken? Een gebrek aan herstelkennis en -middelen. Daar wil het Europese Sharepair-project iets aan doen. Dat het Europa menens is, blijkt uit de zogenaamde Right to repair-richtlijn die garandeert dat consumenten binnen de wettelijke garantieperiode een reparatie aangeboden krijgen door de producent.

Datagedreven cultuursector

Digitale ontwikkelingen bieden heel wat mogelijkheden voor de cultuursector. Zo maakt datatechnologie een nieuw niveau van interactie mogelijk, tijdens en buiten de voorstelling. En kunnen makers en programmatoren beter hun publiek bereiken, leren kennen, en daarop hun programmering afstemmen. In Gent werden daarom belangrijke Europese cultuurspelers en beleidsmakers uitgenodigd om het Gent Manifesto te ondertekenen: een intentieverklaring om op Europees niveau nauwer samen te werken rond data en digitalisering in de cultuursector.

Ensor gaat de wereld rond

Een game die de geheime wereld achter de schilderijen van James Ensor blootlegt. Dat is hoe de Brusselse gamekunstenaar Thomas Meynen kunst aantrekkelijk maakt voor een breed publiek. Door het spel gaat Ensors kunst de wereld rond. En staat Vlaanderen op de kaart als hotspot voor de kunsten op internationaal niveau.

Mee met de jeugd

De stem van jongeren vormt een onmisbare bouwsteen voor onze toekomst. Hun rechtstreekse inbreng, en die van de jeugdsector, lag aan de basis voor heel wat gesprekken. De EU-Jeugdconferentie in Gent legde de nadruk op sociale inclusie, gelijkheid en gezonde en leefbare buurten voor jongeren. Alle EU-beleidslijnen zouden een jeugdtoets moeten ondergaan, daarover bestaat een algemene consensus.

KRC Genk scoort op sociaal vlak

Sport als motor van sociale innovatie? KRC Genk toont elke woensdagnamiddag hoe de geest van fair play jongeren een gevoel van zelfwaarde kan geven. En inspireert daarmee andere Europese topclubs.

Sterke landbouw

Mee onder impuls van boerenprotesten in heel Europa, werd er hard gewerkt om de toekomst van de landbouw in de EU vorm te geven. Een paar kernpunten? Meer onderzoek en kennisuitwisseling op het gebied van voedselproductie, steun aan jonge en nieuwe boeren, minder administratieve rompslomp voor landbouwers, en ondersteuning zodat landbouwers het hoofd te bieden aan klimaatverandering.

Elke druppel telt

Lege waterbassins, een verbod om water af te tappen, geen grondwatervergunning, maar evengoed een overvloed aan neerslag in de voorbije maanden. Afwisselende periodes van droogte en overvloedige regenval brengen land- en tuinbouwers in een lastig parket. Het Europese Life ACLIMA-project to the rescue. Zij brengen waterproblemen- en kansen in kaart, geven advies en stellen maatregelen voor op maat.

Grenzeloze gezondheidszorg

Er werden heel wat acties ondernomen om de Europese gezondheidszorg te versterken. Zo deelde Vlaanderen zijn expertise op het vlak van antibioticaresistentie en kankerpreventie via vaccinatie. En werkte het verder aan de creatie van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Dat initiatief moet het mogelijk maken voor patiënten om voorschriften op te halen in andere Europese landen, of voor artsen om het medisch dossier van buitenlandse patiënten die zij behandelen, te kunnen raadplegen.

Een stroomversnelling in Europees kankeronderzoek

Waarom Europese samenwerking op het gebied van gezondheidszorg zo belangrijk is? Omdat het zorgt voor levensveranderende resultaten. Europese onderzoekers en artsen werken bijvoorbeeld volop samen aan verschillende celtherapieën. Zo belooft CAR-T-celtherapie een echte gamechanger te worden in de behandeling van bloedkanker.

Vlaanderen en Europa: dat klikt!

En met dit overzicht hebben we nog maar een greep uit het aantal verwezenlijkingen van het EU-voorzitterschap belicht. Zo werd er ook een akkoord bereikt over de European Media Freedom Act dat de politieke invloed op media moet beperken. Er werden belangrijke stappen gezet op het vlak van onder meer sociale economie, digitale transitie en duurzame mobiliteit en nog zo veel meer!

Wat dit concreet betekent voor jou? Het GPS-systeem waarmee je rijdt, technieken die levens redden in de operatiekamer, dieren die veilig de weg over geraken, ondersteuning van landbouwers die jouw lokale voeding produceren, gedragscodes voor de influencers die je dagelijks tegenkomt op je smartphone,… De invloed van Europa op je dagelijks leven valt nauwelijks te onderschatten. Gelukkig maar, want Vlaanderen en Europa verzetten samen bergen werk!