Wat doen ziekenfondsen voor u?

 • De ziekenfondsen of mutualiteiten betalen
 • Zij organiseren vaak ook een aantal andere diensten zoals:
  • thuiszorgdiensten (poetshulp, gezins- en bejaardenhulp)

  • uitlening van materiaal voor de verzorging van zieken aan huis.

 • Zij doen voor diegenen die hiervoor bij hen aangesloten zijn:
  • de inning van de verplichte zorgverzekering

  • de aanvraag voor uitkeringen uit de zorgverzekering voor mantelzorgers en rusthuisbewoners.

Wanneer moet u zich aansluiten?

U moet zich aansluiten bij een ziekenfonds wanneer

 • u ouder bent dan 25 jaar
 • u jonger bent dan 25 jaar en werkt
 • u jonger bent dan 25 jaar, werkloos bent én een uitkering ontvangt.

Op de website van het RIZIV vindt u een overzicht van alle ziekenfondsen ((opent in nieuw venster)).

Waar kunt u terecht met klachten?

Hebt u een klacht over de dienstverlening van uw ziekenfonds, neem dan in de eerste plaats contact op met het ziekenfonds zelf. Elk ziekenfonds heeft een klachtenbehandelaar.
Als u niet tevreden bent met het antwoord van uw ziekenfonds, kunt u een klacht indienen bij de controledienst voor ziekenfondsen ((opent in nieuw venster)) of bij de federale ombudsman ((opent in nieuw venster)).

Veelgestelde vragen