Maximale ontzorging

Neem als organisator de administratieve voorbereiding over van de inschrijvers. Zo hoeven zij geen offertes op te vragen, installateurs te ontvangen, prijzen of contractvoorwaarden te vergelijken.

  Correcte en toegankelijke info

  Communiceer transparant over de werkwijze, de geleverde producten, de verkoopsvoorwaarden. Dat gaat bij voorkeur via de website, informatiesessies en een centraal telefonisch contactpunt.

   Kwaliteit is een prioriteit

   Kansen voor groot én klein

   Verdeel uw bestellingen in haalbare loten. Geef zelfstandige installateurs en kmo’s de kans om in te tekenen, laat hen als nodig op eenvoudige wijze een tijdelijk consortium vormen.

   Vrijblijvende gedetailleerde offerte

   Maak voor elke inschrijver een eerste inschatting van de zoninstraling op zijn dak. Baseer u daarvoor op de Zonnekaart.

   Laat de geselecteerde installateur(s), na een eerste oriënterende prijsraming, een plaatsbezoek brengen om de parameters te onderzoeken die de prijs en opbrengstgarantie kunnen beïnvloeden, zoals:

   • elektriciteitsbehoefte
   • dakstructuur
   • ideale plaatsing in functie van oriëntatie en hellingshoek van de dakvlakken en mogelijke schaduwrisico’s
   • toegankelijkheid
   • eventuele aanpassingen aan de elektrische installatie.

   Laat de installateur op basis van die informatie een vrijblijvende, situatiespecifieke en gedetailleerde offerte opmaken.

   Bindende termijnen

   Hoe sneller de zonnepanelen geplaatst zijn, hoe sneller de inschrijver kan besparen op zijn elektriciteitsfactuur. De termijn tussen de ondertekening van de overeenkomst en de oplevering van de werken bedraagt daarom maximaal 6 maanden.

    Risico's beperken

    Doe er alles aan om de groepsaankoop vlekkeloos te laten verlopen. Omdat nooit alle risico’s uit te sluiten zijn, kunt u tenminste volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

    • selecteer uw installateurs niet alleen op de prijs, maar ook op de garanties (installatie en opbrengst) die ze bieden
    • voorzie dat de inschrijver in verschillende schijven kan betalen
    • beperk het voorschot en laat de laatste schijf pas factureren nadat de installatie geïnstalleerd en gecontroleerd is
    • als er een technisch geschil ontstaat, moedigt u de betrokken installateur en inschrijver aan om een beroep te doen op de Verzoeningscommissie Bouw.

    Recht op privacy

    Laat de dossierbehandeling maximaal digitaal verlopen. Uiteraard behandelt u de ingezamelde persoonlijke gegevens conform de GDPR-voorschriften.