Verplichte meldingen

De onderstaande wijzigingen in uw situatie moet u zeker doorgeven:

  • nieuw adres
  • nieuw arbeidscontract (niet als het gaat om een tijdelijke tewerkstelling als cumulatie boven op uw tijdelijke werkloosheid of tijdskrediet in het kader van de coronacrisis)
  • nieuwe werkgever (niet als het gaat om een tijdelijke tewerkstelling als cumulatie boven op uw tijdelijke werkloosheid of tijdskrediet in het kader van de coronacrisis)
  • herziening van uw tijdskrediet of thematisch verlof bij de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA)
  • stopzetting van uw tijdskrediet of thematisch verlof bij de RVA
  • u start met een zelfstandige activiteit
  • u krijgt een uitkering overlevingspensioen of rustpensioen
  • u gaat met (brug)pensioen
  • u zet de opleiding stop waarvoor u opleidingskrediet krijgt
  • u gaat samenwonen (voor wie de extra premie als ‘alleenstaande’ ontvangt)

Hoe melden

Geef elke wijziging schriftelijk door aan het team Aanmoedigingspremies:

Vermeld altijd uw dossiernummer en/of rijksregisternummer.

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door. Doe dat uitsluitend via het formulier Wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster).