Zonder energiecontract kunt u geen aansluiting aanvragen. Ga dus tijdig op zoek naar een energieleverancier. Die moet zich vooraf bij de netbeheerder aanmelden (aan de hand van uw EAN-code). Daarna kan uw netbeheerder de indienstname van uw aansluiting uitvoeren.

Elektriciteit

De netbeheerder zal uw woning aansluiten op het elektriciteitsnet:

 • als de woning een geldige bouwvergunning heeft
 • als u uw domicilie in de woning hebt.

U kunt deze aansluiting online aanvragen op de website van uw netbeheerder:

Aardgas

De netbeheerders zijn niet meer verplicht om te voorzien in nieuwe aansluitingen voor aardgas. De Vlaamse overheid wil investeren in hernieuwbare energie en weg van de oude fossiele brandstoffen. Uw netbeheerder kan u enkel aansluiten op het aardgasnet:

 • als er in de buurt van de woning al aardgasleidingen zijn
 • en als de woning een geldige bouwvergunning heeft.
  Er geldt wel een verbod voor Fluvius om voor nieuwe grote verkavelingen, nieuwe grote groepswoningbouwprojecten of nieuwe grote appartementsgebouwen nog in een aansluiting op aardgas te voorzien als de de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor stedenbouwkundige handelingen vanaf 1 januari 2021 is aangevraagd. De uitzondering hierop is in geval van collectieve verwarming via warmte-krachtkoppeling of in combinatie met een hernieuwbare-energiesysteem als hoofdverwarming. Op Energiesparen.be vindt u meer info over het verbod voor aardgasaansluitingen bij nieuwe grote projecten ((opent in nieuw venster)).

Op de website van Fluvius kunt u online opzoeken of uw woning of perceel aansluitbaar zijn op het aardgasnet in het Vlaamse gewest ((opent in nieuw venster)).

Fluvius kan bijkomende voorwaarden voor de aansluiting op het aardgasnet in de offerte opnemen, zoals:

 • u moet zelf de voorbereidende werken (laten) uitvoeren, zoals een sleuf graven, een wachtbuis of elektriciteitskast plaatsen
 • u moet beschikken over een keuringsattest (AREI-attest) dat bewijst dat de binneninstallatie technisch in orde is.

U kunt deze aansluiting online aanvragen op de website van uw netbeheerder:

Procedure

Als u voldoet aan alle voorwaarden en u aanvaardt de offerte, dan kunt u met de netbeheerder de datum vastleggen waarop de aansluiting zal gebeuren.

Neem voor meer informatie contact op met uw netbeheerder.

  Prijs

  De prijs van een aansluiting verschilt per netbeheerder. U kunt de tarieven opvragen of raadplegen op de website van uw netbeheerder.

  • Een eenvoudige elektriciteitsaansluiting kost ongeveer 750 euro.
  • Een aardgasaansluiting kost maximaal 250 euro (als u aan alle bijkomende voorwaarden voldoet).

  Veelgestelde vragen