Datum
10 mei 2022
Tijdstip
11:00 tot 14:00
Locatie

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Dit evenement is afgelopen.

Meer en meer kinderen, tieners en jongeren in de Vlaamse Rand groeien meertalig op. Hoe zorg je er als lokaal bestuur voor dat het Nederlands een plaats krijgt in hun vrije tijd? Buiten de schooltijd liggen heel wat speelse en spontane oefenkansen Nederlands. Hoe maak je die oefenkansen kwalitatief? En hoe kan je je lokale regierol invullen om in te spelen op de verschillende noden en taalniveaus van kinderen, tieners en jongeren?

Omschrijving

Tijdens deze inspiratiedag zoeken we een antwoord op die vragen. Vzw ‘de Rand’ stelt een visietekst met stappenplan voor waarmee je als lokaal bestuur richting kan geven aan je beleidskeuzes. Daarna gaan we met 4 lokale besturen in gesprek over hoe zij taalstimulering Nederlands integreren in het vrijetijdsaanbod, welke kansen dat biedt en welke hindernissen zij daarbij tegenkomen. We gaan onder meer dieper in op taalkansen in de sportclub, op het speelplein en in de buitenschoolse kinderopvang.

Deze inspiratiedag richt zich tot iedereen die binnen het lokaal bestuur in aanraking komt met het thema: van schepenen, integratieambtenaren en vrijetijdscoördinatoren tot jeugdconsulenten, sportfunctionarissen of medewerkers gelijke kansen.

Terugblik

Bekijk de presentaties en de filmpjes van deze inspiratiedag. Bovendien maakte RINGtv een reportage in ‘Over de Rand’.

Neem een kijkje

Locatie en bereikbaarheid

Adres

Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20

1000 Brussel

Routeplanner(opent in nieuw venster)
Bereikbaarheid
Evenement georganiseerd door Agentschap Binnenlands Bestuur
Beleid en regelgeving