Gedaan met laden. U bevindt zich op: Drugs Beleidsthema's

Drugs

Mensen met een verslaving maken meer kans om in aanraking te komen met justitie. (Drugs)verslaving aanpakken is daardoor een belangrijk beleidsthema van de justitiehuizen en het Agentschap Justitie en Handhaving. Ze werken samen met gespecialiseerde hulpverlening om de problematiek aan te pakken.

Expertise justitiehuizen

Tal van beklaagden zijn personen die met een verslaving kampen . Een van de voorwaarden van de rechter is daardoor vaak de behandeling van hun drugsprobleem. Dat betekent dat ook de justitieassistenten op een efficiënte en effectieve manier met het verslavingsprobleem moeten weten om te gaan.

De justitieassistenten zijn de personen die een brug slaan tussen het vonnis van de rechter en de reguliere maatschappelijke hulp- en dienstverlening en gezondheidszorg. Om de veroordeelde naar het juiste hulpverleningsaanbod te leiden, hebben ze voldoende inzicht nodig in de complexe drugproblematiek.

Partnerschap met drugshulpverlening

De (drug)hulpverlening is een belangrijke partner van de justitiehuizen. De veroordeelde naar de juiste soort hulpverlening leiden is niet altijd eenvoudig, omdat er lange wachtlijsten zijn.

De justitiehuizen houden daarnaast actief rekening met de volgende aandachtspunten:

  • voorkomen dat justitiecliënten met een drugprobleem
  • uitgesloten worden
  • het zorgaanbod voldoende op de doelgroep afstemmen, waarbij er flexibel geschakeld kan worden tussen de verschillende zorgpaden.

Laagdrempelig aanbod

Een laagdrempelig aanbod is van belang, zeker voor justitiecliënten die weinig of alleen maar extrinsieke motivatie tonen. De tussenkomst van politie en justitie kan vaak helpen als externe motivatie.

Netwerkbeheerders

Netwerkbeheerders hebben binnen de justitiehuizen de opdracht om een brug te slaan naar de (drug)hulpverlening. Ze zetten zich in voor een optimale samenwerking tussen de justitiehuizen en de (drug)hulpverlening.

Bekijk ook:

Expertise Agentschap Justitiehuizen

Sinds de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van verslavingszorg. Het was een kans om een eigen integrale visie op die zorg te ontwikkelen.

Ook de justitiehuizen werken onder de bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap. Ze zijn een belangrijke schakel om het welzijns- en het justitiebeleid op elkaar af te stemmen. Dat is nodig, want de justitieassistenten werken samen met uiteenlopende soorten dienst- en hulpverlening voor de veroordeelden die ze begeleiden.

Optimale samenwerking

De justitiehuizen zetten in op een optimale samenwerking met de (drug)hulpverlening, met respect voor ieders rol en beslissingsrecht.

Die focus is eens te meer van belang omdat probleemgebruikers die met justitie in aanraking komen zoveel mogelijk naar (drug)hulpverlening doorverwezen, Dat gebeurt in analogie met de kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019.

Zorgzame en veilige samenleving

De justitiehuizen streven naar een zorgzame en veilige samenleving en een meer humane justitie. Het is hun missie om via een mandaat van een gerechtelijke of administratieve overheid aan een positieve verbinding tussen veroordeelden en de samenleving te werken.

Overleg en engagement

Het agentschap Justitie en Handhaving ondersteunt de lokale justitiehuizen niet alleen inhoudelijk. Het engageert zich ook om met verschillende partners te overleggen om samen naar geschikte modellen te zoeken die hun missie en visie verwezenlijken:

De justitiehuizen zijn actief aanwezig op verschillende overlegfora om ervaring uit te wisselen. Ze zijn ook terug te vinden op relevante studiedagen en vormingen.
Overlegfora: