• Stap 1

  Wat is een Hoppinpunt?

  Hoppin is een uniek en nieuw woord dat de Vlaamse overheid introduceert. Het woord verwijst
  naar ons verplaatsingsgedrag, waarbij we verschillende vervoersmodi eenvoudig combineren,
  door over te stappen van het ene op het andere vervoermiddel. Met een eigen huisstijl wordt Hoppin ook visueel herkenbaar.

  Door de naam en de visuele identiteit van Hoppin consequent toe te passen op de verschillende mobiliteitsoplossingen, zorgen we ervoor dat iedereen straks zijn weg vindt in Vlaanderen.

  Lees meer over het mobiliteitsmerk Hoppin en de Hoppinstijl ((opent in nieuw venster)).

 • Stap 2

  Waaraan moet een Hoppinpunt voldoen?

  Het decreet basisbereikbaarheid definieert een mobipunt als:

  Een vervoersknooppunt waar parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen ter beschikking zijn of verschillende modi kunnen aangeboden worden door middel van onder meer deelsystemen, waardoor reizigers met geschikte modus een verplaatsing kunnen
  maken.

  De gemeenten zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van een mobipunt langs gemeentewegen. Een subsidie voor de aanleg of de herinrichting van een mobipunt langs een gemeenteweg kan door een gemeente worden aangevraagd bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

  Lees meer over de aanleg van een mobipunt en de subsidieaanvraag ((opent in nieuw venster))

 • Stap 3

  Hoe de Hoppinhuisstijl voor mobipunten toepassen?

  De Hoppinhuisstijlgids (PDF bestand opent in nieuw venster) bevat richtlijnen m.b.t. de toepassing van de verschillende onderdelen van de visuele identiteit van Hoppin, waaronder het logo, de kleuren, lettertypes, lay-outs, … Op die manier streven we naar het gebruik van een mooie, coherente visuele stijl op alle dragers (digitaal, print, infrastructuur, …). De gids betreft enkel de visuele identiteit en doet dus geen uitspraak over eventuele materiaalkeuze en/of productiespecificaties.

  De eerste versie van de huisstijlgids focust op de infozuil voor de mobipunten en is reeds beschikbaar via de Sharepointpagina van de vervoerregio’s. In deze versie vindt u:

  1. Een korte toelichting m.b.t. het merk
  2. Het logo en de logovarianten van Hoppin
  3. De bouwstenen zoals de primaire en secundaire kleuren, de typografie en de iconografie
  4. De toepassing van Hoppin op de infozuil van Mobipunt vzw

 • Stap 4

  Nog in ontwikkeling

  In de komende maanden wordt de huisstijlgids verder geoptimaliseerd en uitgebreid met onder meer andere types zuilen, digitaal, print, …

  Verder start het Agentschap Wegen en Verkeer een traject voor de uitwerking van een ontwerpwijzer Hoppinpunten. Deze ontwerpwijzer zal richtlijnen aanreiken over de aanleg van een Hoppinpunt en zal in de tweede helft van 2021 beschikbaar zijn.

 • Stap 5

  Praktisch aan de slag

  Op mobipunten aangelegd langs gewestwegen wordt sowieso de Hoppinhuisstijl toegepast. De
  toepassing van de Hoppinhuisstijl bij mobipunten langs gemeentewegen is niet afdwingbaar als de gemeente voor de aanleg van het mobipunt:

  • geen subsidies ontvangt via het besluit betreffende mobipunten;
  • geen subsidies ontvangt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling – prioriteit 3, oproep mobipunten (VLAIO).

  Toch raadt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aan om vanaf oktober 2020 elk mobipunt dat voldoet aan de kwaliteitseisen (toegankelijk en minimaal uitgerust) in de Hoppinhuisstijl aan te leggen. Zo wordt het mobipunt een deel van het herkenbare netwerk van Hoppinpunten en slagen we er samen in om reizigers zo goed mogelijk te gidsen in het combimobiliteitsverhaal.
  Indien uw gemeente geen subsidies ontvangt, maar toch de Hoppinhuisstijl wenst toe te passen, dient u contact op te nemen met de aanspreekpunten van uw vervoerregio.

Voorbeelden

Opening Hoppinpunt Heverlee Station, 27 september 2020

Opening Hoppinpunt Heverlee Station, 27 september

Contact

Heeft u na het doornemen van dit document nog vragen, dan kan u steeds terecht bij de aanspreekpunten van uw vervoerregio. U vindt hun contactgegevens op de websites van de vervoerregio’s.