Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Leuven: Wie zijn we?

Vervoerregio Leuven: Wie zijn we?

De Vervoerregio Leuven is één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen. Vervoerregio’s zijn gebieden waarvan de gemeenten en steden en/of delen van gemeenten en steden een samenhangend geheel vormen inzake mobiliteit. Mobiliteit overstijgt immers de grenzen van de gemeenten en steden. Met de oprichting van de vervoerregio’s wil de Vlaamse overheid de regionale aanpak een boost geven. De gemeenten en steden krijgen een kader en een platform om samen te werken aan beter, vlotter, veiliger en duurzamer vervoer. De Vervoerregio Leuven telt 31 steden en gemeenten.

Vervoerregioraad

In elke vervoerregio werd een vervoerregioraad ingesteld. Deze adviseert en neemt strategische beslissingen over de mobiliteitsontwikkelingen in de vervoerregio.

In de vervoerregioraad komen de belangrijkste stakeholders uit alle bestuursniveaus samen. Alle 31 gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, meestal door de burgemeester of de schepen van mobiliteit. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft de regierol. De andere betrokken Vlaamse mobiliteitsactoren zijn het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Werkvennootschap en De Vlaamse Waterweg. Ten slotte participeren ook NMBS, Infrabel, het Departement Omgeving en de provincie Vlaams-Brabant in de raad. De vervoerregioraad wordt voorgezeten door een politieke voorzitter van een van de toebehorende gemeenten en een voorzitter van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Verslagen