Stappenplan - Begeleiding bij de werkplekcomponent

Er komt heel wat kijken bij de begeleiding van lerenden bij de werkplekcomponent van een duaal of alternerend leertraject. Met onderstaand stappenplan wil het Departement Werk en Sociale Economie u handvaten aanreiken om gemakkelijk alle belangrijke informatie terug te vinden.

 • Stap 1

  Leerlingen kunnen de erkende werkplekken raadplegen(opent in nieuw venster) op de website duaalleren.vlaanderen.
  Voor het volwassenenonderwijs kunnen de cursisten de erkende werkplekken hier raadplegen(opent in nieuw venster).
  Leerlingen en cursisten kunnen ook een beroep doen op het netwerk van ondernemingen waarmee u voordien al samenwerkte.

  Ook ondernemingen kunnen zelf op zoek zijn naar opleidingsinstellingen in hun buurt die de opleiding aanbieden waarvoor ze erkend zijn. Zorg er daarom voor dat ondernemingen uw school of centrum gemakkelijk terugvinden door uw profiel te beheren(opent in nieuw venster) in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

  Hebt u een werkplek gezocht maar niet gevonden? Vul dan het webformulier in voor verdere ondersteuning.

 • Stap 2

  Breng ondernemingen die interesse hebben in het aanbieden van een werkplek, op de hoogte van de erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure en over de rechten en plichten van de leeronderneming.

 • Stap 3

  Controleer voordat u verdere stappen onderneemt in het digitale loket app.werkplekduaal.be (opent in nieuw venster)of de onderneming erkend is als leeronderneming voor de opleiding waarvoor u een overeenkomst wilt sluiten.

 • Stap 4

  Ondersteun de lerende bij de voorbereiding van het intakegesprek.

  In het intakegesprek bespreken de onderneming en de lerende de wederzijdse verwachtingen, schetst de onderneming een realistisch beeld van de job en peilt ze naar de motivatie van de lerende. Op die manier wordt de kans op een goede match tussen lerende en leerwerkplek groter.

 • Stap 5

  Het opleidingsplan beschrijft het individuele leertraject van de lerende, rekening houdend met specifieke noden van de lerende en de context van de werkplek.

  In het opleidingsplan wordt ook vastgelegd welke competenties aangeleerd zullen worden op school en welke op de werkplek.

 • Stap 6

  Stel een overeenkomst op en bespreek die met de lerende en de onderneming. Laat de overeenkomst ondertekenen door de betrokken partijen en registreer de overeenkomst in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

 • Stap 7

  Door regelmatig contact te onderhouden met de onderneming, volgt u de vorderingen van de lerende nauw op.

  Verloopt de samenwerking met de leeronderneming minder vlot? Mail naar werkplekduaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). U kan ook een klacht indienen. Lees hier waar u terecht kan met uw klacht en wat de mogelijkheden zijn.

Ondersteuning voor trajectbegeleiders

Het Departement Werk en Sociale Economie ondersteunt u op verschillende manieren bij uw taken als trajectbegeleider. Via infofiches en vormingen informeert het departement u over de verschillende facetten van de werkplekcomponent. Het aanbod is gericht op beginnende en ervaren trajectbegeleiders in alternerend leren in het secundair onderwijs (duaal leren, DBSO en leertijd) en duaal leren in het volwassenenonderwijs. In samenwerking met de sectorale partnerschappen ondersteunt het departement u ook bij het vinden van voldoende werkplekken voor lerenden.