Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachtenprocedure werkplekcomponent duaal en alternerend leren

Klachtenprocedure werkplekcomponent duaal en alternerend leren

Wanneer de duale of alternerende opleiding op de leerwerkplek niet verloopt zoals het hoort, kan u een klacht indienen. Op deze pagina leest u meer over waar u terecht kan met verschillende klachten, wie een klacht kan indienen en hoe de klachtenprocedure verloopt.

Onderwerp van de klacht

U kan een klacht indienen over het verloop van de opleiding in het kader van duaal of alternerend leren op de leerwerkplek. De klacht gaat dus over de uitvoering van de werkplekcomponent van één van onderstaande overeenkomsttypes:

 • overeenkomst van alternerende opleiding (OAO);
 • stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO);
 • deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA);
 • overeenkomst duale opleiding (ODO);
 • overeenkomst duale opleiding statuut (ODOS);
 • overeenkomst duale opleiding waarbij de werkplekcomponent bij de eigen werkgever ingevuld wordt (ODO(W): de klacht mag niet gaan over de relatie werknemer-werkgever die geregeld wordt in de arbeidsovereenkomst.

De klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

 • de niet-correcte uitbetaling van de leervergoeding;
 • problemen met de mentor;
 • onveilige situaties op de leerwerkplek;
 • het niet naleven van de afspraken;
 • de inhoud van de opleiding, zoals activiteiten die niet kaderen binnen het opleidingsplan;
 • … .

Indiener van de klacht

Enkel de belanghebbenden bij een van bovenstaande overeenkomsten kunnen een klacht indienen. Een belanghebbende is een partij die betrokken is bij de overeenkomst:

 • de leerling of de wettelijke vertegenwoordiger (in het geval van een minderjarige leerling);
 • de opleidingsinstelling;
 • de leeronderneming.

Een klacht indienen

De klacht wordt behandeld door het partnerschap dat bevoegd is voor de opvolging van de erkende leeronderneming. Als de erkende leeronderneming opgevolgd wordt door een sectoraal partnerschap, neemt u contact op met de betreffende sector. Als de erkende leeronderneming opgevolgd wordt door de Werkplekbegeleiders van het Departement Werk en Sociale Economie dient u de klacht in bij de Klachtencoördinator Werkplekcomponent van de Afdeling Duaal leren en Sectoren van het Departement Werk en Sociale Economie.

Niet tevreden over de behandeling van uw klacht?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht werd afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Vlaamse Ombudsdienst(opent in nieuw venster):

Waar kan u terecht met andere klachten?