Beroepskaart, nieuwe procedure sinds 1 januari 2022

Het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen werd in het Belgisch Staatsblad ((opent in nieuw venster)) gepubliceerd en trad in werking op 1 januari 2022. Sinds die datum gelden nieuwe toelatingsvoorwaarden en sinds 1 februari 2022 moet u uw eerste beroepskaart digitaal aanvragen via het WSE-loket.

Britse arbeidskrachten in het Vlaams Gewest sinds 2022

Britse burgers die in loondienst of als zelfstandige willen werken in het Vlaams Gewest moeten sinds 31 december 2020 een aantal stappen ondernemen. Welke stappen, dat hangt af van de situatie waarin ze zich bevinden.

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie