Vluchtelingen uit Oekraïne met statuut van tijdelijke bescherming vrijgesteld voor het aanvragen van een beroepskaart

Vanaf 20 augustus 2022 zijn vluchtelingen uit Oekraïne met het statuut van tijdelijke bescherming vrijgesteld van de beroepskaart om in België als zelfstandige te werken. Dit gebeurt op basis van het KB van 30 juli 2022 (opent in nieuw venster)zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2022.

Voor de registratie om als zelfstandige in Vlaanderen te kunnen starten (inclusief aanvragen van ondernemingsnummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, etc.) verwijzen we graag naar één van de erkende ondernemingsloketten(opent in nieuw venster).

Simulator

Met de simulator kan u nagaan of u mogelijk een beroepskaart nodig heeft om in België als buitenlandse onderdaan uw zelfstandige activiteit te mogen starten & uitoefenen of niet.

U kan aan de hand van de simulator ook achterhalen welke documenten u zal nodig hebben bij het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een beroepskaart.

Beroepskaart, nieuwe procedure sinds 1 januari 2022

Het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen werd in het Belgisch Staatsblad(opent in nieuw venster) gepubliceerd en trad in werking op 1 januari 2022. Sinds die datum gelden nieuwe toelatingsvoorwaarden en sinds 1 februari 2022 moet u uw eerste beroepskaart digitaal aanvragen via het WSE-loket.

Britse arbeidskrachten in het Vlaams Gewest sinds 2022

Britse burgers die in loondienst of als zelfstandige willen werken in het Vlaams Gewest moeten sinds 31 december 2020 een aantal stappen ondernemen. Welke stappen, dat hangt af van de situatie waarin ze zich bevinden.

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie