Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie ramen en deuren:

 • plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing zoals hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels
 • afbreken en plaatsen van ramen en deuren met hoogrendementsbeglazing
 • plaatsen van volle buitendeuren
 • afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen
 • premies voor lichtkoepels en dakramen kunnen ook onder de categorie dak aangevraagd worden op voorwaarde dat het dak wordt geïsoleerd of wanneer aangetoond kan worden dat het dak in het verleden reeds geïsoleerd werd.

Voor wie

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon en niet-woongebouwen komt in aanmerking voor een premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing.
 • Eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomensgroepen of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie ook aanvragen voor de overige werken (zie rubriek ‘Wat’). 
 • Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie.  Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel woningen en appartementen van eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest. 
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).  

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na aanvraagdatum van een eerdere premie bij de Vlaamse overheid) een premie krijgen voor de categorie ramen en deuren. Vraagt u de huidige renovatiepremie voor de categorie ramen en deuren aan vanaf 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen.
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u een premie krijgen voor het afbreken en het plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing. U moet op het moment van de premieaanvraag voldoen aan de eisen voor ventilatievoorzieningen (PDF bestand opent in nieuw venster), zoals een ventilatiesysteem of roosters in droge ruimtes waar ramen werden vervangen (in de ramen, rolluikkasten of buitenmuren). Voldoet u niet aan de ventilatievoorwaarde? Dan kunt u enkel een premie krijgen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomensgroep.
 • Voorwaarde bij het plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen
  Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een premie krijgen voor het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen als u hoogrendementsbeglazing plaatst in deze ramen of u kunt aantonen dat er vroeger al hoogrendementsbeglazing werd geplaatst in deze ramen.
 • De Ug-waarde van de hoogrendementsbeglazing mag maximaal 1,0W/m²K bedragen.
 • De hoogrendementsbeglazing moet geplaatst zijn in ruimtes die na het plaatsen van de beglazing direct of indirect verwarmd worden.
 • De U-waarde van nieuw geplaatste volle buitendeuren mag maximaal 2,0Wm²/K bedragen.
 • Het plaatsen van glas in een veranda komt niet in aanmerking. Dit is een ruimte waarvan de dakbedekking voor minstens de helft transparant is en de toegevoegde wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning.
 • Het schilderen van het buitenschrijnwerk en plaatsen van garagepoorten, vliegenramen, vliegendeuren en rolluiken komen ook niet in aanmerking voor de premie.
 • Ook bij de tijdelijke premieverhoging voor beschermde afnemers geldt de ventilatievoorwaarde.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor het plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator ((opent in nieuw venster)). Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt. Onderstaande premiebedragen gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023.

 1. Woningen en ramen en deuren van een appartement:
  • Eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor 
   U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering. De maximale premie bedraagt 5.500 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 en maximaal 11.000 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Deze premie geldt enkel als u voldoet aan de ventilatievoorwaarden. Indien dit niet het geval is, kunt u alleen beroep doen op de premie voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de middelste inkomenscategorie (2022)
   U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering als de laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 5.500 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 11.000 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie
   U kunt een premie krijgen tot 35% van de investering. De maximale premie bedraagt 3.850 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 en maximaal 11.000 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Deze premie geldt enkel als u voldoet aan de ventilatievoorwaarden. Indien dit niet het geval is, kunt u alleen beroep doen op de premie voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de hoogste inkomenscategorie (2022)
   U kunt een premie krijgen van 35% van de investering als laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 3.850 euro. Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) dat in aanmerking komt, is minimaal 1.000 euro en maximaal 11.000 euro, beiden exclusief btw, voor alle bovenstaande werken samen.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Eigenaar bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder 
   U kunt een premie krijgen van 16€ per m² ​​​nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen vanaf 2021. U kunt een premie krijgen van 8€ per m² ​​​nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen in 2020.
  • Voor alle bovenstaande doelgroepen geldt het volgende:
   • Hebt u uitsluitend nachttarief en vraagt u een premie aan voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing, eventueel aangevuld met andere werken? Dan verhoogt de premie met 8 euro per m² geplaatst glas, tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw). De factuur voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing moet dateren van ten vroegste 1 januari 2021.  De verhoging voor uitsluitend nachttarief geldt voor aanvragen tot en met 31 december 2025.
 2. Andere gebouwen (zoals niet-woongebouwen en ramen en deuren van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw): 
  • U kunt een premie krijgen van 16€ per m² nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen vanaf 2021. U kunt een premie krijgen van 8€ per m² ​​​nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw) voor eindfacturen in 2020.
  • Wie een appartement in een appartementsgebouw verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) heeft recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie’ of SVK-verhuurder’, verminderd met het premiebedrag , zoals vermeld in de eerste bullet, dat volgens het proportioneel aandeel van het appartement in het appartementsgebouw aan dit appartement kan worden toegewezen.
  • Lees hier meer over de specifieke voorwaarden voor appartementsgebouwen.

Hoe aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
  • Verplichte documenten:
   • voorschot-, tussentijdse facturen en eindfacturen
   • attest aannemer (PDF bestand opent in nieuw venster)

   • bewijs ventilatie (indien van toepassing):

    • indien ventilatiesysteem aanwezig: factuur of meetrapport of nummer van EPB-aangifte en foto voorblad

    • indien ventilatieroosters aanwezig: offerte of factuur of nummer van de EPB-aangifte en foto voorblad

   • bewijs hoogrendementsbeglazing bij het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen, indien de hoogrendementsbeglazing vroeger al werd geplaatst. Bewijs aantonen kan aan de hand van facturen, bewijs voormalige premieaanvraag of via het EPC. Daarnaast dienen er ook foto’s bijgevoegd te worden waarop de nieuwe borstwering, balustrades en ramen duidelijk te zien zijn

   • attest beschermde afnemer (indien van toepassing)

   • foto’s met datumaanduiding van voor en na het gebouw waarop duidelijk de ramen die volledig werden vervangen of waarin het glas werd vervangen te zien zijn.

  • Optionele documenten:

   • offertes
   • EPC bouw/ EPC verkoop en verhuur
   • plan architect
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.