Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie vloer:

 • plaatsen van nieuwe vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie
 • fundering en behandeling van stabiliteitsproblemen
 • afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op het gelijkvloers en asbestverwijdering
 • aanbrengen van een dekvloer (‘chape’)
 • behandeling van draagvloer tegen zwammen en insecten
 • behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht.

Enkel eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie of SVK-verhuurders kunnen een premie krijgen voor andere werken onder de categorie vloer dan isolatie. U moet ofwel samen met de andere werken voldoende isolatie plaatsen of kunnen aantonen dat u in het verleden voldoende geïsoleerd hebt. Meer informatie vindt u bij ‘Andere voorwaarden’.

Voor wie

 • Elke en investeerder in bestaande woon en niet-woongebouwen komt in aanmerking voor een premie voor vloerisolatie op volle grond en kelderplafondisolatie.
 • uit de middelste en laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie ook aanvragen voor de overige werken (zie rubriek ‘Wat’) op voorwaarde dat de vloer is geïsoleerd.
 • Bij werken aan de van het komt de premie voor het isoleren van de vloer/kelderplafond toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen

 • Het moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) kunnen enkel woningen en appartementen van of SVK-verhuurders in aanmerking komen.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een , een of andere gebouwen (=niet-residentiële gebouwen) gelegen in het Vlaamse Gewest
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning). 

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • Onder bepaalde voorwaarden komt de aankoop van materialen voor werken die u zelf uitvoert ook in aanmerking voor de premie:

  • De woning is minstens 30 jaar oud op het moment van aanvraag van uw premie.

  • De laatste factuur van de aankoop dateert voor 1 juli 2022.

  • U vraagt de premie aan tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022.

  • U behoort als tot de laagste en middelste inkomenscategorie of u bent een SVK-verhuurder.

  • De aankoop van isolatiemateriaal komt enkel in aanmerking als u daarnaast ook nog andere materialen aankoopt voor werken aan uw vloer en deze zelf plaatst.

  • Op basis van isolatie die vroeger doe-het-zelf werd geplaatst, kunt u ook een premie aanvragen voor andere werken aan de vloer. Dit moet wel aangetoond kunnen worden (bv. facturen, premieaanvragen, EPC, …).

 • U kunt slechts om de 5 jaar (na van een eerdere premie bij de Vlaamse overheid) een premie aanvragen voor de categorie vloer. Eerdere aanvragen bij Fluvius en de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen tellen niet mee.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een premie krijgen voor de andere werken aan de vloer als de vloer is geïsoleerd. Ook als de vloer vroeger werd geïsoleerd en u dit kan aantonen, kunt u een premie krijgen voor de andere werken aan de vloer. De isolatievoorwaarden kunt u lezen in de verdere voorwaarden.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.

Voorwaarden met betrekking tot de vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie

 • De vloer of het kelderplafond moeten geïsoleerd worden/zijn met een Rd-waarde van minstens 2 m²K/W. Indien de totale vloer in verschillende delen (met verschillende materialen of verschillende diktes) werd geïsoleerd, moet de laagste Rd-waarde en het daarbij horende materiaal ingevuld worden met de totale vloeroppervlakte van alle geïsoleerde delen.

 • Alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie of indirect verwarmd worden, komt in aanmerking.

 • De afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op het gelijkvloers samen met de asbestverwijdering moet in combinatie zijn met de fundering en behandeling van stabiliteitsproblemen.

 • Het aanbrengen van de dekvloer (‘chape’) kan enkel in combinatie met vloerisolatie/kelderplafondisolatie en de afbraak en opbouw van draagkrachtige funderingsplaten op het gelijkvloers. Dit moet in combinatie zijn met de fundering en behandeling van stabiliteitsproblemen.

 • Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de afwerking van de vloeren (zoals vloertegels en vloerbekleding), de muren en de plafonds, met uitzondering van afwerklagen in kalkbepleistering en gips(karton)platen komen niet in aanmerking voor deze categorie.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor het plaatsen van vloerisolatie komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator ((opent in nieuw venster)). Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. Voor aanvragen vanaf 2024 zijn lagere premiepercentages van toepassing (respectievelijk 35% en 25%).

 1. Woningen:
  • uit de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor
   U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering. De maximale premie bedraagt 1.500 euro. Het totale factuurbedrag van de categorie vloer dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 en maximaal 3.000 euro. Indien het factuurbedrag hoger is dan 3.000 euro, kunt u deze factuur nog steeds indienen. Voor de berekening van de premie zal er dan geen rekening gehouden worden met het bedrag boven 3.000 euro.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste vloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de middelste inkomensgroep (2022)
   U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering als de laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 1.500 euro. Het totale factuurbedrag van de categorie vloer dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 en maximaal 3.000 euro. Indien het factuurbedrag hoger is dan 3.000 euro, kunt u deze factuur nog steeds indienen. Voor de berekening van de premie zal er dan geen rekening gehouden worden met het bedrag boven 3.000 euro.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste vloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Eigenaar-bewoner uit de middelste inkomenscategorie
   U kunt een premie krijgen tot 35% van de investering. De maximale premie bedraagt 1.050 euro. Het totale factuurbedrag van de categorie vloer dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 en maximaal 3.000 euro. Indien het factuurbedrag hoger is dan 3.000 euro, kunt u deze factuur nog steeds indienen. Voor de berekening van de premie zal er dan geen rekening gehouden worden met het bedrag boven 3.000 euro.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste vloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Beschermde afnemer én eigenaar-bewoner van de hoogste inkomenscategorie (2022)
   U kunt een premie krijgen van 35% van de investering als laatste factuur dateert van vóór 1 juli 2022 en u de premie aanvraagt tussen 1 oktober en 31 december 2022. De maximale premie bedraagt 1.050 euro. Het totale factuurbedrag van de categorie vloer dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 en maximaal 3.000 euro. Indien het factuurbedrag hoger is dan 3.000 euro, kunt u deze factuur nog steeds indienen. Voor de berekening van de premie zal er dan geen rekening gehouden worden met het bedrag boven 3.000 euro.
   Is het procentuele premiebedrag lager dan de premie die een eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder zou krijgen voor dezelfde nieuw geplaatste vloerisolatie? Dan zal u automatisch dit hogere premiebedrag krijgen.
  • Eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder
   U kunt een premie krijgen van 6€ per m2 (geplaatste vloerisolatie) en dit met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw).
  • Voor alle bovenstaande doelgroepen geldt het volgende:
   Heeft u uitsluitend nachttarief en vraagt u een premie aan voor het isoleren van de vloer of het kelderplafond, eventueel aangevuld met andere werken, dan verhoogt de premie met 3 euro per m² vloer of kelderplafond die werd geïsoleerd tot maximaal 50% van het factuurbedrag (exclusief btw). De factuur van de isolatie moet dateren van ten vroegste 1 januari 2021. De verhoging voor uitsluitend nachttarief geldt voor aanvragen tot en met 31 december 2025.
 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of niet-woongebouwen):
  • U kunt een premie krijgen van 6 euro per m² vloer- of kelderplafondisolatie, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (exclusief btw).
  • Wie een appartement in een appartementsgebouw verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) heeft recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie’ of SVK-verhuurder’, verminderd met het premiebedrag, zoals vermeld in de eerste bullet, dat volgens het proportioneel aandeel van het appartement in het appartementsgebouw aan dit appartement kan worden toegewezen.
  • Lees hier meer over de specifieke voorwaarden voor appartementsgebouwen.

Hoe aanvragen

 • Vanaf 1 oktober 2022 kunt u de premie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Raadpleeg de webpagina ‘Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan’ voor meer informatie over de aanvraagprocedure. Bent u hier onvoldoende mee vertrouwd? Dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer samen aanvragen.
 • De behandeltermijn bedraagt maximaal 8 maanden en de premie wordt na maximaal 12 maanden uitbetaald. Uiteraard wordt ernaar gestreefd dossiers zo snel mogelijk te behandelen en uit te betalen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Voor werken in een appartementsgebouw geldt een specifieke aanvraagprocedure.
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
  • Verplichte documenten:
  • Optionele documenten:

   • offerte

   • foto’s voor en na

   • EPC bouw/ EPC verhuur

   • plan architect.

  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.

Veelgestelde vragen