De call groene stroom is een wedstrijdformule waarbij de aanvrager een bod uitbrengt voor een installatie. Dat bod is de verhouding van de gevraagde steun en de verwachte energieopbrengst. Biedingen worden gerangschikt op basis van kosten-efficiëntie. De best gerangschikte biedingen worden uitbetaald in functie van het budget.

Via een call groene stroom kunt u steun krijgen voor:

  • PV-installaties met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW
  • windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

Een call kan bestaan uit 1 of 2 subcalls:

  • subcall 1: drijvende PV-installaties, PV-installaties op marginale gronden, PV-installatie in energiegemeenschappen, PV-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines
  • subcall 2: alle overige PV-installaties.

Handleiding

U vindt alle informatie over de te zetten stappen en de werking van de call in de interactieve handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster).

Lopende calls

Momenteel zijn er geen lopende calls.

Wetgeving

De subsidieregeling wordt geregeld door enerzijds een Besluit van de Vlaamse Regering, dat de contouren en bepalingen van de steunregeling vastlegt, en anderzijds door een ministerieel besluit dat voor elke call de nadere regels vastlegt. Beide vormen voor elke call het zogenaamd subsidiereglement waaraan u moet voldoen. De wetgeving van toepassing op de lopende call en op de afgesloten calls vindt u hieronder gerangschikt.

De wetgeving van de lopende calls kan tevens teruggevonden worden op de pagina van de call zelf.