Gedaan met laden. U bevindt zich op: Call groene stroom

Call groene stroom

De call groene stroom is het investeringssteunprogramma van de Vlaamse overheid voor middelgrote PV-installaties en kleine en middelgrote windturbines.

De call groene stroom is een wedstrijdformule waarbij de aanvrager een bod kan uitbrengen voor een installatie. Dat bod is de verhouding van de gevraagde steun en de verwachte energieopbrengst. Biedingen worden gerangschikt op basis van kosten-efficiëntie. De best gerangschikte biedingen worden weerhouden in functie van het budget.

Via een call groene stroom kan u steun krijgen voor:

  • PV-installaties met een omvormervermogen groter dan 25 kW
  • windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

Een call kan bestaan uit 1 of 2 subcalls:

  • subcall 1: drijvende PV-installaties, PV-installaties op marginale gronden, PV-installatie in energiegemeenschappen, PV-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines
  • subcall 2: alle overige PV-installaties.
Handleiding

U vindt alle informatie over de te zetten stappen en de werking van de call in de interactieve handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster).

Aandachtspunten lopende dossiers

Het stellen van de indienstname

Voordat u de uitbetaling van de toegekende steun kan aanvragen, moet u de indienstname van de gesteunde installatie aanmelden. Het bewijs van de indienstname moet uiterlijk 30 dagen na de indienstname van de installatie doorgegeven worden aan het VEKA. Dit doet u door de indienstname aan te melden in het energieportaal(opent in nieuw venster).

Projecten op basis van zonne-energie moeten uiterlijk binnen 18 maanden na de datum van de betekening van de steun in dienst genomen zijn om in aanmerking te komen voor 100% van de steun. Vervolgens komen projecten op basis van zonne-energie nog 12 maanden in aanmerking voor 80% van de steun.

Meer informatie over het stellen van de indienstname kan u terugvinden in bijlage O van de Interactieve handleiding voor de Call groene stroom(PDF bestand opent in nieuw venster).

De digitale aanvraag tot uitbetaling invullen en indienen

Eens de indienstname ingediend is, kunt u een aanvraag tot uitbetaling indienen via het Energieportaal(opent in nieuw venster) Deze aanvraag moet ingediend zijn ten laatste 6 maanden na de datum van de indienstname van de installatie.

Bij de aanvraag tot uitbetaling dient u verplicht de volgende bijlagen op te laden:

  • Verklaring op eer: geen onderneming in moeilijkheden(Word bestand opent in nieuw venster) (indien de aanvrager een onderneming is)
  • De eerste onomkeerbare contractuele verbintenis aangegaan voor de uitvoering van de subsidieerbare werkzaamheden
  • Alle facturen van de investeringskosten en aansluitingskosten van de installatie
  • Technische beschrijving van de installatie, met aanduiding van de meetinstrumenten (as-built plan)
  • De definitieve omgevingsvergunning (indien van toepassing op uw installatie)

Meer informatie over het invullen van de aanvraag tot uitbetaling kan u terugvinden in hoofdstuk 6 van de Interactieve handleiding voor de Call groene stroom(PDF bestand opent in nieuw venster).

Wetgeving

De subsidieregeling wordt geregeld door enerzijds een Besluit van de Vlaamse Regering, dat de contouren en bepalingen van de steunregeling vastlegt, en anderzijds door een ministerieel besluit dat voor elke call de nadere regels vastlegt. Beide vormen voor elke call het zogenaamd subsidiereglement waaraan u moet voldoen. De wetgeving van toepassing op de calls vindt u hieronder gerangschikt.