Gedaan met laden. U bevindt zich op: Online infosessies individueel maatwerk Agenda voor het Departement Werk en Sociale Economie

Online infosessies individueel maatwerk

Infosessie
Afgelopen

Op dinsdag 22 november organiseerde het Departement Werk en Sociale Economie verschillende infosessies over de nieuwe maatregel individueel maatwerk (IMW) en de overgangsmaatregelen. Tijdens deze sessies gingen we dieper in op de ondersteuning die u als werkgever of zelfstandige kunt krijgen en stonden we stil bij de verschillende overgangsmaatregelen van individueel maatwerk.

Datum
22 november 2022
Tijdstip
09:00 tot 16:30
Locatie

Online

Inschrijven tot en met
18 november 2022
Dit evenement is afgelopen.

Programma

De sessies werden thematisch opgebouwd zodat u als deelnemer kon aansluiten bij die sessies waarin u geïnteresseerd bent. In onderstaand overzicht vindt u een korte inhoud per sessie terug. Wilt u één van de sessies graag herbekijken? Bekijk de presentatie of de opname.

Naam sessie

Korte inhoud

Inleiding

IMW biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk verlaagt de drempel voor de aanwerving en tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zorgt voor een goede werkomgeving en begeleiding. Hiermee willen we meer arbeidsmarktkansen creëren voor personen met een arbeidsbeperking, ook voor zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Tijdens de inleiding lichten we kort toe wat IMW juist is.

Bekijk de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk de opname (opent in nieuw venster)

Hoe verloopt de indicering?

VDAB staat in voor het bepalen van de hoogte en duurtijd van de behoefte aan ondersteuning wat zich vertaalt in een advies individueel maatwerk. Dit doen ze jobonafhankelijk. In het ‘Ministerieel Besluit indiceren’ staan de criteria voor toekenning van een advies individueel maatwerk op basis van attesten of ICF opgelijst. Tijdens deze infosessie krijgt u een toelichting van de procedure om tot een advies IMW te komen, van aanvraag tot toekenning.

Hebt u een vraag over de inhoud van deze infosessie? Contacteer VDAB via: teamtom-cd@vdab.be(opent in uw e-mail applicatie).

Bekijk de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk de opname(opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen(PDF bestand opent in nieuw venster)

IMW voor werkgevers

Individueel maatwerk voor werkgevers bestaat uit een loonpremie en/of begeleidingspremie. We leggen uit wat de premies inhouden, welke voorwaarden er zijn en hoe de premies eruit zien.

Bekijk de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk de opname (opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen(PDF bestand opent in nieuw venster)

IMW voor zelfstandigen

Individueel maatwerk voor zelfstandigen bestaat uit een ondersteuningspremie. We leggen uit wat de premie is, welke voorwaarden er zijn en hoe de premie eruit ziet. U krijgt ook een toelichting over de evaluatie van de ondersteuningspremie en de overgangsmaatregel voor zelfstandigen die al met een VOP ondersteund worden.

Bekijk de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk de opname (opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Kwaliteitsvolle begeleiding

De begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen om deze taak op te nemen binnen individueel maatwerk. Tijdens deze infosessie krijgt u een toelichting over hoe dit vormgegeven is voor zowel een interne begeleider (werknemer) als voor een externe dienstverlener.

Bekijk de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk de opname (opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Overgangsmaatregelen VOP en SINE

Tijdens deze infosessie gaan we in op de overgangsmaatregelen voor werkgevers die personen met Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) of Sociale inschakelingseconomie (SINE) tewerkstellen.

Bekijk de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk de opname (opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Overgangsmaatregelen LDE, MWA en SINE/ALD

Tijdens deze infosessie gaan we in op de verschillende overgangsscenario’s die er voor u als Lokale diensteneconomie (LDE)-onderneming en/of maatwerkafdeling (MWA) zijn. We staan ook even stil bij de specifieke overgangsmaatregel rond de SINE en de aanvullende lokale diensten (ALD).

Bekijk de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk de opname (opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Overgangsmaatregelen SINE bij maatwerkbedrijven

Tijdens deze infosessie gaan we in op de mogelijkheid die aan de maatwerkbedrijven wordt geboden om de SINE-werknemers buiten contingent met een SINE-recht van onbepaalde duur budgetneutraal om te zetten naar contingent maatwerk.

Bekijk de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bekijk de opname (opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen(PDF bestand opent in nieuw venster)

Meer info over individueel maatwerk

Wilt u meer weten over individueel maatwerk of over de overgangsmaatregelen? Bekijk de webpagina ‘Individueel maatwerk’ of contacteer het Departement Werk en Sociale Economie via individueelmaatwerk@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Andere