Gedaan met laden. U bevindt zich op: Infrastructuur Zorg

Infrastructuur

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) ondersteunt de realisatie van betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame welzijns- en zorginfrastructuur.

Subsidies voor infrastructuur

Als infrastructuurloket subsidieert het VIPA de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur voor het hele beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak. Het VIPA komt tussen in de bouwkost.

Kenniscentrum infrastructuur

Het VIPA verricht als kenniscentrum beleidsvoorbereidend en –evaluerend werk zodat het beleid onderbouwde en strategische keuzes kan maken om een innoverend en duurzaam beleid voor welzijns- en zorginfrastructuur te voeren.​

Vanuit deze rol als kenniscentrum voorziet het VIPA op een geïntegreerde manier advies en begeleiding aan initiatiefnemers om betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame welzijns-en zorginfrastructuur te ontwikkelen.​