Gedaan met laden. U bevindt zich op: Contact Zorg

Contact

Formulier

U kunt ons contacteren met dit formulier.

Contactgegevens

Telefoon

Bel ons op het nummer 1700 - elke werkdag bereikbaar van 9.00u tot 19.00u.

Postadres

Departement Zorg
Koning Albert II-laan 15 bus 495
1210 Brussel

Hebt u post voor een specifieke afdeling? Bekijk de specifieke adresgegevens op de pagina’s van de verschillende afdelingen. De busnummers kunnen verschillen.

Bevat uw brief vertrouwelijke informatie? Schrijf dan ‘medisch geheim’ of ‘vertrouwelijk’ op de enveloppe.

Bezoekadres

Departement Zorg
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel

Opgelet! Op 29 april 2024 verhuizen we naar
Belpairegebouw
Simon Boliverlaan 17
1000 Brussel

Klachten

Als u ontevreden bent over onze werking en dienstverlening, de informatie die we aanbieden of u door onze medewerkers niet (goed) geholpen werd, kunt u een klacht indienen. U kunt ook een klacht indienen over een voorziening of organisatie die het Departement Zorg erkent of subsidieert.

Klokkenluidersregeling

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuwe klokkenluidersregeling. Deze nieuwe klokkenluidersregeling zorgt voor veilige interne en externe meldingskanalen voor klokkenluiders en voor beschermingsmaatregelen.

Contact voor de pers

Voor vragen van journalisten: neem contact op met de woordvoerder(s)

Telefoon: 0475 82 93 41
E-mail: woordvoerder.zorg@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)