Gedaan met laden. U bevindt zich op: Contact Zorg

Contact

Formulier

U kunt ons contacteren met dit formulier.

Contactgegevens

Algemeen

Departement Zorg
Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel
zorg@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Bel ons op het nummer 1700 - elke werkdag bereikbaar van 9.00u tot 19.00u.

Contact voor de pers:
0475 82 93 41 - woordvoerder.zorg@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

VIPA

Koning Albert II-laan 35 bus 34, 1030 Brussel
vipa@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
02 553 32 41 - elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.30u

Zorginspectie

Koning Albert II-laan 35 bus 31, 1030 Brussel
contact.zorginspectie@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
02 553 34 34 - elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.30u

Erkenning zorgberoepen

Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030 Brussel
1700 - elke werkdag van 9 tot 19 uur
mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Vraag over COVID?

Bel 078 78 78 50 (elke werkdag van 9 tot 19 uur)

Klachten

Als u ontevreden bent over onze werking en dienstverlening, de informatie die we aanbieden of u door onze medewerkers niet (goed) geholpen werd, kunt u een klacht indienen. U kunt ook een klacht indienen over een voorziening of organisatie die het Departement Zorg erkent of subsidieert.

Klokkenluidersregeling

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuwe klokkenluidersregeling. Deze nieuwe klokkenluidersregeling zorgt voor veilige interne en externe meldingskanalen voor klokkenluiders en voor beschermingsmaatregelen.