Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten Zorg

Klachten

Met welke klachten kan u bij ons terecht?

Als u ontevreden bent over onze werking en dienstverlening, de informatie die we aanbieden of u door onze medewerkers niet (goed) geholpen werd, kunt u een klacht indienen.

Heeft u een klacht over een voorziening of organisatie die het Departement Zorg erkent of subsidieert?

 • Dien uw klacht altijd eerst bij de voorziening of organisatie zelf in.
  • Sommige voorzieningen, bijvoorbeeld ziekenhuizen, hebben een eigen ombudsdienst. Een ombudsdienst is gebonden door het beroepsgeheim en moet de neutraliteit en onafhankelijkheid waarborgen bij de behandeling van uw klacht.
  • Vindt u geen ombudsdienst, dien dan uw klacht in via het algemene contactadres van de organisatie of voorziening.
  • Alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel hebben dezelfde klachtenregeling. Mensen die niet betrokken zijn bij uw dossier of hulpvraag, proberen een oplossing te zoeken voor uw klacht. Alle informatie over de klachtenprocedure van een CAW vindt u op de website van CAW(opent in nieuw venster).
 • Als de klachtenbehandeling van de voorziening of organisatie u toch geen (afdoend) antwoord opgeleverd heeft, dan kunt u bij ons terecht. Wij behandelen in tweede lijn uw klacht en proberen op onze beurt om een oplossing te zoeken. Wij kunnen echter nooit in de plaats beslissen van of optreden voor de betrokken voorziening of organisatie.
 • U kunt de klacht zelf indienen of iemand anders kan dit voor u doen. Deze persoon moet dan bij de klachtelementen vermelden in welke hoedanigheid hij/zij u vertegenwoordigt. Voor bedrijven of organisaties (rechtspersonen) kunnen de gemandateerde vertegenwoordigers ook een klacht indienen.
 • U moet een belang kunnen aantonen;
 • De klacht moet overduidelijk gegrond zijn;
 • De klacht moet redelijk zijn;
 • De feiten waarover u klaagt mogen niet meer dan een jaar geleden gebeurd zijn;
 • De feiten waarover u klaagt mogen nog niet eerder zijn ingediend en behandeld als klacht;
 • De feiten waarover u klaagt mogen niet het onderwerp zijn van een geschil waarbij een administratief of bestuurlijk rechtscollege of een rechtbank een beslissing zal nemen.
 • Als er in de procedures van onze diensten nog een beroepsmogelijkheid voorzien is moet u eerst hiervan gebruikmaken voor u een klacht indient;

Als we uw klacht om die reden(en) niet zullen of kunnen behandelen laten we u dat binnen de 10 kalenderdagen weten. Indien de klacht niet over onze diensten gaat, proberen we uw klacht te bezorgen aan de juiste dienst en laten we u dit eveneens weten.

Klachten over een andere Vlaamse overheidsdienst

Hebt u een klacht over de werking van een Vlaamse overheidsdienst en weet u niet meteen bij wie u hiervoor terecht kunt? Dan kunt u de contactgegevens van de betrokken klachtendienst opvragen op het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9.00 tot 19.00 uur. Meer info op deze pagina: Een klacht over een Vlaamse overheidsdienst | Vlaanderen.be

Klachten over het Vlaamse beleid of een Vlaamse minister

Bent u het niet eens met het huidige Vlaamse beleid, dan kunt u een beleidsvoorstel doen of een beleidsklacht indienen.

Hoe gaan we te werk?

Als we van u een klacht ontvangen dan proberen we binnen de 10 kalenderdagen een ontvangstmelding te bezorgen (per brief of per e-mail). Binnen de 45 kalenderdagen proberen we een oplossing te vinden of u te berichten over ons klachtonderzoek. Wij gaan voor u in overleg met de betrokken dienst, maar kunnen niet in hun plaats beslissen of optreden. We kunnen deze termijn verdubbelen tot 90 kalenderdagen wanneer het klachtenonderzoek meer tijd vergt. Ook dat laten we u dan weten.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, kunt u zich wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst(opent in nieuw venster). Zij werken volledig onafhankelijk en onderzoeken uw klacht kosteloos en onpartijdig. Zij behandelen als laatste instantie uw klacht. Ook zij kunnen niet beslissen voor of optreden voor het Departement Zorg, de voorziening of de organisatie. Zij rapporteren jaarlijks aan het Vlaams parlement over hun bevindingen.

Vlaamse Ombudsdienst(opent in nieuw venster)
Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
E-mail: Klachten@VlaamseOmbudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)