Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gezonde omgeving en levensstijl Zorg

Gezonde omgeving en levensstijl

We willen mensen informeren en motiveren om keuzes te maken of gewoontes aan te nemen die hun mentale en fysieke gezondheid versterken en hun risico op ziekte of gezondheidsschade verkleinen. We streven ook naar een omgeving met zo weinig mogelijk factoren die de gezondheid schaden. Waar die er wel zijn monitoren we die, proberen we die te veranderen of adviseren we hoe er best mee om te gaan

Gezondheidsbevordering

Het preventief gezondheidsbeleid zet in op veel verschillende factoren die de leefstijl en de gezondheid van alle burgers positief beïnvloeden zoals gezonde voeding, voldoende beweging, gebruik van alcohol, drugs en tabak vermijden, seksuele gezondheid, versterken van veerkracht, goede mondgezondheid, adequaat medicatiegebruik…

Gezonde omgeving en leefmilieu

Zowel in de woning van mensen als in de publieke omgeving (binnen en buiten) of in de natuur kunnen er stoffen of omstandigheden zijn die een risico vormen voor de gezondheid. Op basis van onderzoek adviseren we je hoe je er het best mee kan omgaan en manen we de verantwoordelijken aan om de uitstoot te vermijden of tenminste zoveel mogelijk te beperken. We geven ook instrumenten en advies om een omgeving te scheppen die gezonde keuzes stimuleert.

Bevolkingsonderzoek

Voor sommige ziektes en kankers organiseert de Vlaamse overheid ‘bevolkingsonderzoek’: grootschalige screenings waar mensen van bepaalde leeftijdsgroepen zich kunnen laten onderzoeken om die ziektes in een vroeg stadium op te sporen. Wie dergelijke onderzoeken ook wil organiseren, moet dat eerst aanvragen en aantonen dat het onderzoek kwalitatief zal gebeuren.

Beleidskader en partners

Om prioriteiten te stellen in het preventieve gezondheidsbeleid en de acties te evalueren, bepaalt de Vlaamse Regering gezondheidsdoelstellingen. Om deze te realiseren, geeft het Departement Zorg opdrachten en middelen aan partnerorganisaties die expertise verzamelen en acties vormgeven.