Gedaan met laden. U bevindt zich op: De 5 dingen die u moet weten uit het nieuwe digitaliseringsdecreet Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

De 5 dingen die u moet weten uit het nieuwe digitaliseringsdecreet

Blogbericht
19 september 2023

Op 11 augustus verscheen het digitaliseringsdecreet in het Staatsblad. Dit decreet creëert een sterker juridisch kader voor de digitalisering van de gegevensuitwisselingen door Vlaamse en lokale overheidsdiensten, zowel op vlak van dienstverlening (hoofdloketten) als data (betere gegevensdeling).

Al deze bepalingen strekken ertoe om ervoor te zorgen dat Vlaanderen verder de weg van de digitalisering kan inslaan om haar burgers ten dienste te zijn, steeds met toepassing van de regelgeving die burgers de nodige bescherming van hun persoonsgegevens biedt. We bekijken de 5 dingen die je moet weten uit dit nieuwe decreet.

Het decreet verankert enkele nieuwe gegevensbronnen. Er wordt een databank van gegevens over verenigingen die in interactie treden met Vlaamse en lokale overheden opgericht, wat een belangrijke bron wordt voor het verenigingsloket. Daarnaast komt er een bron met rekeningnummers en contactgegevens van burgers die in interactie treden met de Vlaamse en lokale overheden, met de bedoeling de dienstverlening naar die burgers te verbeteren en waar mogelijk te automatiseren. Voor deze nieuwe bronnen is de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens van groot belang, zodat de burger op elk moment de controle behoudt over wat er met zijn persoonsgegevens gebeuren.

Het decreet maakt de oprichting mogelijk van het Vlaamse Comité voor de Mededeling van Persoonsgegevens. Als Vlaamse instanties persoonsgegevens meedelen, maakt het decreet het voor de Vlaamse en lokale instanties mogelijk om af te stappen van het opstellen van een protocol vooraleer er gegevens meegedeeld kunnen worden. In de plaats daarvan kan een beraadslaging gevraagd worden aan het Vlaamse Comité voor de Mededeling van Persoonsgegevens.

Dat comité zal los staan van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC). De taken van het nieuwe comité worden beperkt tot het omkaderen van het meedelen van gegevens door Vlaamse instanties, zodat die mededeling kan worden gefaciliteerd, mét voldoende aandacht voor de bescherming van de gegevens van de burgers.

Ook aan de werking van de Vlaamse Dienstenintegrator sleutelt het decreet. De complexe procedure om een gegevensbron als authentiek te erkennen maakt plaats voor een functionele opdeling van opslag van gegevens onder impuls van de Vlaamse Dienstenintegrator, na het advies hierover van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Het decreet voorziet ook een regeling die toelaat om snel te kunnen inspelen op noodsituaties.

Mijn Burgerprofiel wordt in het decreet hét centrale communicatiekanaal waar burgers ook gegevens kunnen verstrekken aan Vlaamse instanties, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Ook het verenigingsloket wordt, zoals reeds het geval was met het ondernemersloket, decretaal verankerd.

Voor het Vlaams Datanutsbedrijf (“athumi”) voorziet het decreet in een uitbreiding van de categorieën van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zodat ook deze gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld mits toestemming van de burger. Het decreet verduidelijkt dat de toestemming die de burger aan het Vlaams Datanutsbedrijf geeft voor het meedelen van gegevens, ook via Mijn Burgerprofiel kan worden verleend. Die toestemming kan ook betrekking hebben op het meedelen van de gegevens aan niet-overheidsinstanties.

Meer informatie: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1038651&param=informatie&ref=search&AVIDS=(opent in nieuw venster)