Op vrijdag 18 maart keurde de Vlaamse Regering ((opent in nieuw venster)) de Vlaamse datastrategie goed. Zowel Digitaal Vlaanderen als de Vlaamse Statistische Autoriteit zetten er vanuit de administratie mee de schouders onder. Met 202 acties voor 2022 maakt de Vlaamse overheid alvast flink vaart om te evolueren naar een datagedreven overheid.

Vanuit Digitaal Vlaanderen zetten we onder meer sterk in op de uitbouw van nieuwe data-ecosystemen met het Vastgoedinformatieplatform en de Vlaamse Sensor Data Space, dat een antwoord biedt aan de vloedgolf van snelstromende, realtime data afkomstig van allerhande toestellen, camera’s en sensoren.