Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse datastrategie Vlaamse digitale strategie

Vlaamse datastrategie

Voor een goede en efficiënte werking heeft de Vlaamse overheid nood aan een goed onderbouwde datastrategie die door alle entiteiten en partners kan toegepast worden en die mikt op een zo groot mogelijke samenwerking op het vlak van beheer en gebruik van data. 

Op vrijdag 18 maart keurde de Vlaamse Regering(opent in nieuw venster) de Vlaamse datastrategie goed. Zowel Digitaal Vlaanderen als de Vlaamse Statistische Autoriteit zetten er vanuit de administratie mee de schouders onder. Met 202 acties voor 2022 maakt de Vlaamse overheid alvast flink vaart om te evolueren naar een datagedreven overheid.

Begin 2023 heeft het Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid het Actieplan 2023 voor de Vlaamse datastrategie gevalideerd. Dit actieplan bouwt verder op de acties die geformuleerd werden voor het actieplan 2022, maar betekent ook een nieuwe stap in de verdere samenwerking over de verschillende entiteiten heen. Voor 2023 zijn immers een bijkomende aantal synergie-acties geformuleerd.

Vanuit Digitaal Vlaanderen zetten we onder meer sterk in op de uitbouw van nieuwe data-ecosystemen en de Vlaamse Sensor Data Space, dat een antwoord biedt op de vloedgolf van snelstromende, realtime data afkomstig van allerhande toestellen, camera’s en sensoren. leggen We ook de focus op het ontwikkelen van geïntegreerde aanpak rond data governance, datageletterdheid en een beoordelings-framework voor artificiële intelligentie.