Gedaan met laden. U bevindt zich op: De datasets ‘Percelen en Gebouwen van Vlaamse en lokale Overheden’ (toestand 31/12/2022) zijn nu beschikbaar. Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

De datasets ‘Percelen en Gebouwen van Vlaamse en lokale Overheden’ (toestand 31/12/2022) zijn nu beschikbaar.

Productupdate
9 januari 2024

De dataset ‘Gebouwen van Vlaamse en lokale overheden, toestand 03/01/2023’ geeft een overzicht van de gebouwen in eigendom en/of in gebruik door Vlaamse overheden die vallen onder het toepassingsgebied vastgoedbeleid. Meer informatie over deze dataset is te vinden op de Datavindplaats.

De dataset ‘Percelen van Vlaamse en lokale overheden, toestand 31/12/2022’ bevat de percelen waarop gebouwen staan in eigendom en/of gebruik voor de Vlaamse en lokale overheden. Meer informatie over deze dataset is te vinden op de Datavindplaats.

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema > Overheidseigendom.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Agentschap Facilitair Bedrijf(opent in nieuw venster)

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Gebouwen Vlaamse en Lokale Overheden(opent in nieuw venster), WFS Percelen Vlaamse en Lokale Overheden(opent in nieuw venster), de OGC API Features Gebouwen Vlaamse en Lokale Overheden(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Percelen Vlaamse en Lokale Overheden(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN

De data wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) onder de categorie ‘Maatschappij’ gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.