Gedaan met laden. U bevindt zich op: Update WMS orthofotowerkbestand 2022.01 Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Update WMS orthofotowerkbestand 2022.01

Productupdate
1 juni 2022

De WMS orthofotowerkbestand en de overeenkomstige WMTS-laag ofwrgbmrvl werden geactualiseerd met beelden van 2022 voor West-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Antwerpen oost en Limburg noord.

Digitaal Vlaanderen geeft jaarlijks de opdracht om gebiedsdekkend middenschalige luchtopnamen van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Kort na de inwinning wordt een compilatie van tussentijdse orthofotowerkbestanden ter beschikking gesteld met een grondresolutie van 25cm (luchtopnamen 2021) en 15cm (luchtopnamen 2022). Dit product wordt nu bijgewerkt met nieuwe beelden van 2022 voor de provincies West-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Antwerpen oost en Limburg noord. De mozaïek is aangevuld met een dataset ‘vliegdagcontour’ die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

Dit product heeft een lagere kwaliteit dan het standaard product, zowel geometrisch (60cm RMSE) als visueel waarbij objecten boven het maaiveld vertekeningen kunnen vertonen. Dit product is daarom enkel geschikt voor professioneel gebruik.

Voor gebruik op publieke webpagina’s of voor gebruik door een ruime doelgroep wordt aanbevolen gebruik te maken van het standaard product “Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen” dat gemiddeld 6 maanden na de inwinning bijgewerkt wordt en een hogere geometrische nauwkeurigheid (15cm RMSE) kent en geen vertekeningen vertoond in de voorstelling van objecten die boven het maaiveld gelegen zijn.

Wat is nieuw?

De WMS orthofotowerkbestand en de overeenkomstige WMTS-laag ofwrgbmrvl werden geactualiseerd met beelden van 2022 voor West-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Antwerpen oost en Limburg noord.

Webdiensten

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten:

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten . Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum.(opent in nieuw venster)

Gebruiksvoorwaarden

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik . De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen) is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.