Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokaal Digitaal Onze oplossingen

Lokaal Digitaal

De vele digitale uitdagingen maken het voor lokale besturen niet altijd eenvoudig. Ze gaan daarom op zoek naar schaalvoordelen om gezamenlijk hun doelstellingen te behalen. De Vlaamse overheid wil hen hierbij ondersteunen en heeft een vraaggestuurd ondersteuningsaanbod voor lokale besturen in het leven geroepen. ‘Samenwerken’ is hierbij het sleutelwoord.

De wens van onze overheden om burgers, ondernemingen en verenigingen een optimale dienstverlening aan te bieden, leidt tot nieuwe interbestuurlijke uitdagingen op het vlak van de digitale transformatie. Het sleutelwoord om digitaal succesvol te worden is samenwerking: onderling tussen gemeenten, interbestuurlijk met andere overheden en publiek-privaat. Het programma ‘Lokaal Digitaal’ kan daarbij helpen. Het is gericht op het realiseren van concrete digitale oplossingen die voor een zo groot mogelijk aantal lokale besturen het verschil maken. Het project krijgt geleidelijk aan vorm. De eerste 4 cases zijn geselecteerd en klaar voor de volgende stap. Via deze webstek houden wij u op de hoogte van de evolutie.

Lokaal Digitaal is ook: 5 boost-trajecten om lokale digitalisering te versterken

In 2024 werden 5 boost-trajecten toegevoegd, na positief advies door de Werkgroep Interbestuurlijk Samenwerken (WIBS) en de Smart Region Board.

Tot wie richt Lokaal Digitaal zich?

Lokaal Digitaal richt zich in essentie tot de lokale besturen en hun ICT-partnerorganisaties.

Met wie?

Het programma Lokaal Digitaal komt er voor en door de lokale besturen en kadert binnen de initiatieven van de Smart Region Office. In een eerste fase regisseert Digitaal Vlaanderen het programma in nauwe samenwerking met de Smart Region Office, Het Facilitair Bedrijf, de VVSG, na advies van de leden van de Werkgroep Interbestuurlijk Samenwerken, onder het Stuurorgaan Vlaams ICT en informatiebeleid. In een tweede fase zal de regie worden overgedragen aan de lokale besturen zelf.

Lokaal Digitaal is een onderdeel van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Smart Region Office

De Smart Region Office (een samenwerking tussen Digitaal Vlaanderen, Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)) vervult een centrale rol om alle initiatieven, standaarden en goede praktijken te delen en te coördineren. Daarvoor werkt ze samen met Vlaamse entiteiten, lokale besturen, kennisinstellingen en de bedrijven. De Smart Region Office brengt steden en gemeenten met gelijkaardige uitdagingen samen, legt de link met bedrijven, ondersteunt Vlaamse projectoproepen zoals Gemeente zonder Gemeentehuis en City of Things en zorgt dat slimme toepassingen zoveel mogelijk gemeenschappelijk aanbesteed en geïmplementeerd worden. Zo bereiken we meer kostefficiëntie, meer gebruiksgemak, meer en betere resultaten en een betere kennisdeling in de verdere uitrol van een Smart Region beleid.

Wat bieden we aan?

Onderstaande figuur omvat de bouwstenen van het programma. Dit wordt nog verder verfijnd.

Samengevat:

  • We bieden juridische en aankooptechnische expertise.
  • We bieden (financiële) ondersteuning bij de opmaak van het opschalingsplan (behoefteanalyse, marktverkenning, landschapsanalyse, enz.).
  • We linken het opschalingsvraagstuk naar het aanbod digitale bouwstenen en de raamcontracten in beheer van het Agentschap Digitaal Vlaanderen.
  • We stemmen af met Gemeente zonder Gemeentehuis en de City of Things-werking.
  • We werken samen met de gemeenten de uitvoeringsfase van de opschaling uit.
“De Vlaamse overheid bouwt onze regio verder uit tot een Europese koploper op vlak van Slimme Regio’s. Vlaanderen zal lokale besturen maximaal ondersteunen om het beleid en implementaties rond slimme steden efficiënt en breed te verspreiden.”

Zelf een project indienen?

We kijken in de eerste plaats naar de projecten die werden gesubsidieerd vanuit de programma’s Gemeente zonder Gemeentehuis en / of City Of Things(opent in nieuw venster) en die klaar zijn voor verdere opschaling.

Valt uw project hierbinnen en ziet u opportuniteiten? Aarzel niet om ons te contacteren.