Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers

Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers

Werft u een oudere werknemer aan? Met deze doelgroepvermindering kunt u een korting krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever moet betalen voor die werknemer. De RSZ-korting bedraagt 600 of 1500 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80 procent.

De Vlaamse Regering keurde op 14 januari 2022 enkele wijzigingen goed voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Om de wijzigingen vlot te laten verlopen werden enkele overgangsmaatregelen voorzien.

  • Van toepassing op Vlaamse Gewest
  • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie