Publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen

Een auto staat aan een oplaadpunt
© Benoit De Freine

Elektrische voertuigen worden aangedreven door een elektromotor, die gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in accu’s. Die accu moet regelmatig opgeladen worden.
Raadpleeg het overzicht van de oplaadpunten voor elektrische auto’s ((opent in nieuw venster)).

De publieke laadinfrastructuur is in principe voor iedereen toegankelijk. Een laadsessie kunt u activeren met een laadpas of smartphone en bijhorende app. Er zijn verschillende aanbieders van laadpassen ((opent in nieuw venster)).

Laadpunten en snellaadstations

De publieke laadinfrastructuur kan opgedeeld worden in 2 groepen: de laadpunten voor Mode 3 en de snellaadstations voor Mode 4.

In Vlaanderen wordt er geïnvesteerd om een netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen uit te bouwen. De netbeheerders hebben een wettelijke verplichting opgelegd gekregen om een bepaald aantal oplaadpunten te installeren.

Wilt u weten waar, wanneer en hoeveel oplaadpunten er zullen bijkomen? Neem dan contact op met de netbeheerder Fluvius ((opent in nieuw venster)).

De publieke laadpunten die door Fluvius werden uitgerold

Situeringsplan van Fluvius voor de uitrol van de basisinfrastructuur in de periode 2016-2020

De Vlaamse Regering heeft, onder coördinatie van Fluvius, de voorbije jaren een basisinfrastructuur aangelegd van publieke laadpunten. Op 11 mei 2016 werd hiervan de eerste paal geplaatst; sinds 1 april 2021 zijn alle voorzien laadpunten operationeel. Daarnaast zijn er ook enkele lokale besturen die de uitrol zelf regelen. Het geheel zorgt voor een mooie spreiding over Vlaanderen. Onderstaande kaart toont aan waar de laadpunten van de basisinfrastructuur gepland waren.

De laadpalen hebben volgende kenmerken:

  • Elke laadpaal is uitgerust met 2 laadpunten voor Mode 3
  • Elk van beide laadpunten kan 11 kW leveren. Dit vermogen geldt voor driefasig laden
  • Als jouw EV enkel monofasig kan laden, dan krijg je maximaal 3,7 kW

Naast de basisinfrastructuur zijn er nog meer publieke laadpunten.

Een publieke laadpaal aanvragen

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werkt aan een nieuw digitaal loket voor het aanvragen van een publiek toegankelijke laadpaal op het openbare domein. Daarbij zullen ook nieuwe, meer soepele voorwaarden van toepassing zijn.

Volgens de huidige planning zal het aanvraagportaal voor deze laadpalen tegen de zomer gelanceerd worden. Van zodra het portaal beschikbaar is, kunt u aanvragen opnieuw indienen.

De steden Antwerpen, Gent en Oostende staan zelf in voor de publieke laadpalen op hun grondgebied. Als inwoner moet u de aanvraag dus indienen bij uw stad.

Meer informatie

Fiscaal voordeel voor plaatsing van laadstation

Geen elektrische wagens zonder laadstations. Daarom geeft de federale overheid een fiscaal voordeel voor de plaatsing van een laadstation om de aangroei van het aantal laadstations te stimuleren, zowel thuis als op het werk.

Verplicht aantal laadpunten op parkings van gebouwen

In bepaalde gevallen is het verplicht om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te installeren op parkeerterreinen van gebouwen. Concreet gaat het over verplichte installatie van oplaadpunten of wachtleidingen op parkeerterreinen bij gebouwen waarvoor vanaf 11-3-2021 een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie wordt aangevraagd. Meer informatie over verplichtingen voor laadpunten bij parkings.

Daarnaast komt er vanaf 2025 ook een verplichting voor de installatie van oplaadpunten op parkeerterreinen van bestaande niet-residentiële gebouwen, dus zonder dat er een omgevingsvergunning aan te pas komt.

Code publiek toegankelijk laden

Om zoveel mogelijk eenvormigheid te bekomen, is er een leidraad voor publiek toegankelijke laadpunten in de publieke en private ruimte opgemaakt binnen het EVORA-project: ‘Code publiek toegankelijk laden’.

Download de volledige code (PDF bestand opent in nieuw venster).