Voorwaarden

 • Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (EPC NR) wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid.
 • Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden wordt opgemaakt door de eigenaar van de eenheid of de houder van een zakelijk recht (erfpachter of opstalhouder) en hun opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde.
 • Bij het te koop en te huur stellen, moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden. De verplichte vermelding van EPC-gegevens in advertenties geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, …
 • Een EPC NR is 5 jaar geldig.
 • Bekijk het voorbeeld-EPC NR(PDF bestand opent in nieuw venster) om te weten hoe een EPC eruitziet.
  • Het EPC NR bestaat uit 2 onderdelen, die elkaar aanvullen: energiescore en energielabel (van G tot A) dat de energieprestatie van de gebouweenheid weergeeft op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed).
  • Het EPC NR bevat ook aanbevelingen over hoe de niet-residentiële gebouweenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. De aanbevelingen in het EPC NR zijn richtinggevend, maar niet verplicht.

  Bijzonder traject voor kleine niet-residentiële gebouweenheden?

  De eigenaar van een kleine niet-residentieel (kNR) gebouweenheid kan er voor kiezen om een EPC kNR te laten opmaken, in plaats van een EPC NR. De opmaak en inhoud van het EPC kNR is gelijkaardig aan het EPC voor residentiële eenheden en is specifiek ontwikkeld voor kleine niet-residentiële gebouweenheden die sterke gelijkenissen vertonen met woningen op het vlak van architectuur, installaties, materialen, gebruik, …

  Procedure

  Tijdslijn

  Een energieprestatiecertificaat wordt standaard opgemaakt bij overdracht en verhuur. Het certificaat heeft namelijk tot doel de kandidaatkoper of -huurder in te lichten over de energieprestatie van de eenheid die hij wenst te kopen of huren. Met de komst van ambitieuze klimaatdoelstellingen verbreedt het toepassingsgebied van het energieprestatiecertificaat echter. Zo zal voor grote niet-residentiële gebouweenheden de verplichting om over een EPC NR te beschikken stap voor stap verscherpen tot elke grote niet-residentiële gebouweenheid in 2026 over een EPC beschikt, ook zonder dat het overgedragen of verhuurd wordt.

  • 2023: Vanaf 1 januari 2023 moet een niet-residentiële gebouweenheid bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht) en verhuur verplicht over een EPC NR beschikken. Vanaf 1 mei 2023 wordt deze verplichting uitgebreid naar alle notariële overdrachten in volle eigendom.
   • Op het moment dat de wordt aangeboden voor bijvoorbeeld verkoop of verhuur, moet het EPC NR beschikbaar zijn.
   • Op het moment van de (uiterlijk op de datum van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht), moet het EPC NR aan de nieuwe eigenaar of huurder bezorgd zijn.
   • uitzonderingen gelden voor
    • tijdelijke constructies (minder dan 2 jaar in gebruik)
    • kleine alleenstaande gebouweenheden met bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m².
  • 2025: Vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht overdracht of verhuur.
  • 2026: Vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht overdracht of verhuur.

  Let op, eenheden in een publiek of overheidsgebouw hebben een voorbeeldfunctie. Voor deze eenheden geldt dus een andere tijdslijn.

  Bedrag

  • Er is geen vaste kostprijs voor een EPC NR. De prijs hangt af van de grootte en de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige type D. Het is het best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken.
  • De kostprijs van het EPC NR kunt u niet inbrengen in de belastingaangifte: niet als nieuwe eigenaar en niet als verhuurder, verkoper,…