Erkenning verkrijgen

 • Stap 1

  Basisopleiding

 • Stap 2

  Verplicht examen

 • Stap 3

  Registratie in Energieprestatiedatabank

  • U kunt zich registreren als:
   • natuurlijk persoon → werken in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid
   • bestuurder of werknemer van een rechtspersoon → werken voor een firma en onder diens verantwoordelijkheid.
  • Hou uw adres- en correspondentiegegevens up-to-date. Onbereikbaar zijn kan aanleiding geven tot een schorsing.
  • Hou uw registraties bij uw werkgever(s) up-to-date en laat het VEKA weten wanneer u van werkgever veranderd bent.
 • Stap 4

  Verzekering beroepsaansprakelijkheid

  • Als energiedeskundige bent u verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten bij de start van de werkzaamheden.
  • Deze verzekering kan op vrijwillige basis aangevuld worden met andere aansprakelijkheidsverzekeringen.

Erkenning behouden

U moet als energiedeskundige type A jaarlijks permanente vorming volgen. Dit kan bestaan uit een verplicht onderdeel en vrij te kiezen onderdeel.