Voorwaarden

Om erkend te worden moet een EPB-verslaggever aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. het juiste diploma hebben
  2. een basisopleiding tot EPB-verslaggever (95 uur) volgen aan een opleidingsinstelling die door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) erkend is
  3. een verklaring op eer ondertekenen
  4. slagen voor het examen.

Een erkende EPB-verslaggever is verplicht jaarlijks permanente vorming te volgen om de erkenning te behouden. Wie de permanente vorming niet volgt, kan zijn erkenning verliezen.

Procedure

Bedrag

  • De prijs van de opleiding tot EPB-verslaggever hangt af van de opleidingsinstelling. De prijs varieert tussen de 1500 en 1900 euro.
  • De deelname aan een examen voor verslaggevers is niet gratis. De kostprijs hangt af van de instelling en hangt samen met de aanpak van het examen.

Wetgeving

  • Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikels 10.1.1. tot en met 10.1.5)
  • Energiebesluit van 19 november 2010 (artikels 8.6.1. tot en met 8.7.2.)
  • Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot EPB-verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in het Energiebesluit van 19 november 2010 (artikel 8.6.1 en 8.6.3)
  • Verklaring op erewoord: bijlage 8 bij het ministerieel besluit van 16 december 2014 tot wijziging van diverse ministeriële besluiten met betrekking tot de energieprestatieregelgeving.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: