Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectdossier Verzamelen van invoergegevens

Projectdossier

Voor elk ingediend EPC houdt de energiedeskundige gedurende 10 jaar een projectdossier bij. 

Het projectdossier moet 10 jaar bijgehouden worden

Te rekenen vanaf de datum van het EPC en ongeacht de geldigheid van het EPC.

Zorg dus gedurende 10 jaar voor de nodige back-ups van uw bestanden.

Wie geen of een onvolledig projectdossier heeft, pleegt een inbreuk tegen de energieprestatiecertificatenregelgeving.

Ondertekende aanstiplijst

 • De ondertekende aanstiplijst wordt bijgehouden in het projectdossier. Zo kan de energiedeskundige aantonen dat deze de eigenaar geïnformeerd heeft over de mogelijke bewijsstukken en aanduiden welke stukken er aangeleverd zijn.
 • Ook als er geen bewijsstukken beschikbaar zijn, wordt de aanstiplijst ingevuld en ondertekend.

Bewijsstukken

 • Verifieer of alle bewijsstukken voldoen aan de algemene voorwaarden.
 • Controleer of u elk invoergegeven kunt aantonen met een aanvaard bewijs.
 • Doe de nodige opzoekingen bij de fabrikant of erkende online bronnen.
 • Achterhaal het referentiejaar bouw of renovatie.
 • Hou een schermafdruk bij als u de EPBD-databank, de site van het Verbond van de glasindustrie of andere aanvaarde digitale bronnen raadpleegt.

Bij de gemeente kunt u de plannen van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning inkijken. In sommige gevallen kunt ook een digitale kopie van deze plannen opvragen.

Fotografisch dossier

 • Dit dossier bestaat uit detail- én overzichtsfoto’s van de visuele vaststellingen (inclusief destructief onderzoek).
 • De overzichtsfoto van de plaats van de visuele vaststelling linkt samen met de detailfoto de vaststelling ontegensprekelijk aan de betreffende eenheid of het appartementsgebouw.
 • Als het ter plaatse niet mogelijk of veilig is om een detailfoto van de vaststelling te nemen, wordt minstens een overzichtsfoto genomen.
Voorbeeld overzicht- en detailfoto

Met een sequentie van foto’s wordt het isolatiemateriaal en de isolatiedikte (met de plaats en onderbreking) in een voorzetwand ter hoogte van een achtergevel aangetoond.

 • Bewijs isolatiedikte

Grafisch dossier

 • Stel uw grafisch dossier zo snel mogelijk na uw plaatsbezoek op.
 • Ga na of u over alle gegevens beschikt en of het dossier volledig is.
 • Stel perspectieftekeningen op met naamaanduiding en gebruik verschillende kleuren om de verschillende gevels en begrenzingen aan te duiden.
 • Licht uw perspectieftekeningen toe met de manier waarop de bruikbare vloeroppervlakte werd bepaald.
 • Zorg er bij uw grondplannen voor dat de maatvoering
  • rekening houdt met de richtlijnen van het inspectieprotocol
  • gebruikt wordt voor de bepaling van de ruimteclusters voor verwarming en koeling (bijvoorbeeld volledige dikte buitenmuur, halve dikte binnenmuur of scheimuur met AVR..).
Schets van een appartementsgebouw

In de software moet een schets van het appartementsgebouw opgeladen worden. De schets heeft als bedoeling duidelijk te maken wat het beschermde volume van het gebouw is, waar de verschillende schildelen zich bevinden en wat hun begrenzingen zijn.

Vind hier de richtlijnen voor de opmaak van de schets van een appartementsgebouw.

Controles op het projectdossier

Leer uit de fouten van anderen en bekijk welke fouten vaak gemaakt worden.