De Vlaamse overheid kent ook subsidies toe aan de bouw of renovatie van eredienstgebouwen ((opent in nieuw venster)) die niet als monument beschermd zijn. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het agentschap Onroerend Erfgoed begeleiden daarnaast projecten voor de herbestemming van parochiekerken. Lokale besturen kunnen een haalbaarheidsstudie aanvragen.

Voor meer informatie over de erediensten kunt u terecht op Lokaalbestuur.vlaanderen.be, de website van ABB.