Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erediensten en lokale geloofsgemeenschappen

Erediensten en lokale geloofsgemeenschappen

In België zijn de volgende erediensten erkend:

  • anglicaans
  • islamitisch
  • Israëlitisch
  • orthodox
  • protestants
  • rooms-katholiek.

De erkenning van de overkoepelende erediensten en de wedden en de pensioenen van de bedienaars van de erediensten zijn federale bevoegdheden.

Vlaanderen is bevoegd voor de erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen en de toezicht op hun werking.

De Vlaamse overheid kent ook subsidies toe aan de bouw of renovatie van eredienstgebouwen die niet als monument beschermd zijn. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het agentschap Onroerend Erfgoed begeleiden daarnaast projecten voor de herbestemming van parochiekerken. Lokale besturen kunnen een haalbaarheidsstudie aanvragen.

Voor meer informatie over de erediensten kunt u terecht op de website van ABB.