Voorwaarden

Om een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn te krijgen, moet u voldoen aan twee voorwaarden.

 • U moet in het Vlaams Gewest wonen.
 • U hebt een handicap en:
  • u bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • of u krijgt een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directie-Generaal Personen met een handicap)
   (dit geldt niet voor kinderen die door de FOD erkend zijn als persoon met een handicap én een Bijkomende Kinderbijslag krijgen)
  • of u krijgt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Zorgkas (dit werd vroeger ‘Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) genoemd).
  • of u bent door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).

Het PMH-abonnement is enkel beschikbaar op een MOBIB-kaart. Dit is een chipkaart waarop het abonnement staat.
De kaart blijft 5 jaar geldig.

Procedure

 • Hebt u al een MOBIB-kaart van De Lijn en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan krijgt u een brief met de info vanaf welke datum uw gratis abonnement op de MOBIB-kaart zal staan. Het abonnement wordt automatisch opgeladen op uw kaart. Dat gebeurt de eerste keer dat u uw kaart registreert in de bus of tram.
 • Hebt u een MOBIB-kaart van de NMBS, TEC of MIVB en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan kunt u het abonnement op de kaart laten zetten in een van de Lijnwinkels.
 • Hebt u nog geen MOBIB-kaart en hebt u recht op een gratis abonnement? Dan krijgt u een brief met de uitnodiging om je MOBIB-kaart met gratis abonnement aan te vragen. Na betaling van de administratiekosten krijgt u uw MOBIB-kaart toegestuurd met daarop uw abonnement.
  Hebt u toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met de dienst Abonnementen(opent in nieuw venster) van De Lijn.

Kost

Het jaarabonnement is gratis voor personen met een handicap. Als u nog geen MOBIB-kaart heeft, moet u wel nog een administratieve kost van 5 euro betalen voor de MOBIB-kaart zelf.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: