Overzicht

Tarief TOT 1 januari 2020

Tarief VANAF 1 januari 2020

Bijkomende vermindering ‘bescheiden woning’

Verlaagd tarief voor de enige eigen woning

7 %

6 %

5.600 euro

Aanvullend verlaagd tarief bij energetische renovatie

6 %

5 %

4.800 euro

Aanvullend verlaagd tarief beschermd monument

1 %

1 %

/