Voorwaarden

Man plaatst isolatie.
© Joris Casaer

Naast de voorwaarden voor het verlaagd tarief voor de enige eigen woning, moet u bijkomend aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • als koper verbindt u zich ertoe om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren; voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 kan u ook bij sloop, gevolgd door een herbouw genieten van het verlaagd tarief. Voordien was dit uitgesloten. De sloop- en herbouwwerkzaamheden moeten wel ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800 m3 of minstens een wooneenheid omvatten, of bij een renovatie moet 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn. In het Energiedecreet is vastgelegd welke sloop- en herbouwwerkzaamheden (gedeeltelijke herbouw) ((opent in nieuw venster)) precies in aanmerking komen. Als u twijfelt of uw project aan de vereisten voldoet, doe dan navraag bij uw architect of EPB-verslaggever.
  • binnen vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een energieprestatiecertificaat bouw bekomen
  • de koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.

Bedrag

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het aanvullend verlaagd tarief bij ingrijpende energetische renovatie van de enige eigen woning 5 procent. De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van dit verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopovereenkomsten al dateren van voor 1 januari 2020, maar de akte pas na die datum kan verleden worden.

Voor akten verleden voor 1 januari 2020 bedroeg het tarief 6 procent.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Controle achteraf en sancties

De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Als achteraf blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld:

  • Moet u de aanvullende rechten betalen. Op deze aanvullende rechten wordt ook een belastingverhoging van 20 procent toegepast.
  • Als u ook de bijkomende vermindering heeft genoten, dan moet u ook die vermindering terugbetalen.

Nuttige informatie