Voorwaarden

Bedrag

Deze bijkomende vermindering voor een enige eigen woning bedraagt:

Als er verschillende verkrijgers zijn, wordt dit maximum onder hen verdeeld, naar verhouding van hun aandeel in de aankoop.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.