Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief voor de enige eigen woning te kunnen genieten; bij een aankoop met verschillende personen worden de voorwaarden voor het verlaagd tarief per koper beoordeeld. Alleen de voorwaarde met betrekking tot de verwerving van het volledige goed geldt voor alle kopers samen.

Bedrag

Woning kopen - Sleutel

Sinds 1 januari 2020 bedraagt het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige eigen woning 6 procent.

De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van dit verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari 2020, maar de akte pas na die datum kan verleden worden.

Voor akten die verleden werden voor 1 januari 2020 bedroeg het tarief 7 procent.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Controle achteraf en sancties