Press

Back to overview
Oostende, Brussel

VLIZ/INBO: Kleuren onze stranden straks roze?


Het was al heel wat plaatselijke strandbezoekers opgevallen, maar de afgelopen weken verschenen her en der kiemplantjes van zeeraket op het hoogstrand, tussen de vloedlijn en de duin- of dijkvoet. Deze vlezige eenjarige plant is uitzonderlijk goed aangepast aan het leven op deze onherbergzame plek. Zeeraket kan zout en wat bedekking met zand verdragen, en heeft genoeg aan wat ondergestoven vloedmerkmateriaal (zoals zeewier) om te kiemen.
De plant heeft vlezige bladen en vormt roze bloemen in het zomerhalfjaar. De zaden, met duizenden gevormd in het najaar, verspreiden zich vooral via zeestromingen, en kiemen pas na een koudere periode. April is normaliter de topmaand voor dit kiemingsproces, bij zandtemperaturen van 10 tot 30°C.

Alleen steken strandvoorbereidingen en –bezoeken voor en tijdens de Paasvakantie daar in normale jaren een stokje voor.

Het ‘corona- voorjaar’ 2020 was anders, ook op het hoogstrand.

  • Op een derde van de stranden, verspreid over de kust en in de directe nabijheid van een badgemeente, kiemden nu wel honderden tot duizenden jonge zeeraketjes. In vergelijking met najaarsurveys op dezelfde trajecten tussen 2003 en 2019, uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, zijn er nu 10 tot 1000 keer meer zeeraketplantjes.
  • Op een ander derde van de strandtrajecten was er geen verschil merkbaar.
  • Een laatste derde toonde een duidelijke daling t.o.v. de referentieperiode. In zo goed als elk van deze laatste gevallen ontbrak de ruimte voor kieming. Ofwel waren hier al ophogingswerken gestart. Of de stranden waren eerder smal en tot in de duinvoet door de voorbije winterstormen genivelleerd en ontdaan van hoger gelegen vloedmerken, de noodzakelijke voedingsbron voor kieming van zeeraket.

Uit extrapolatie volgt dat nu zo’n duizend plantjes zeeraket per lopende kilometer strand te zien zijn.

Samengevat toont deze coronaperiode hoe onze hoogstranden, zonder menselijke ingreep en mits breed genoeg, deels spontaan begroeien met duinpioniers. Deze zeeraket komt overigens niet alleen; we stelden ook op een aantal plekken andere duinpioniers vast zoals stekend loogkruid en biestarwegras. Elk van die pioniersoorten treedt op als ‘zandvanger’ waardoor geleidelijk ophogingen ontstaan, het begin van echte duinen.

Persinfo 
Perscontact: Jan Seys (VLIZ), jan.seys@vliz.be; 0478/37.64.13