NATUURVERKENNING 2050

INSPIRATIE VOOR DE NATUUR VAN DE TOEKOMST

In dit Natuurrapport onderzoeken we vier uiteenlopende scenario’s  of 'kijkrichtingen' voor 2050 die elk vertrekken vanuit een andere 'kijk' op natuur en samenleving. We beschrijven daarin hoe we met groene infrastructuur aan de slag kunnen gaan om een aantal grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Denk hierbij aan: aanhoudende biodiversiteitsverlies, het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering, het waarborgen van onze voedselzekerheid, het versterken van de sociale cohesie…

Kijkrichtingen

Culturele identiteit versterken

Natuur en leefomgeving bepalen onze identiteit.

Meer info

De natuur haar weg laten vinden

Robuuste natuur krijgt veel ruimte.

Meer info

De stroom van de economie benutten

Natuur is een waardevol middel om inkomen te genereren.

Meer info

Samenwerken met de natuur

De natuur wordt doelgericht ingezet om de uitdagingen (overstromingsrisico, luchtvervuiling, droogte- of hittestress...) duurzaam aan te pakken.

Meer info