Bent u zelfstandige en wilt u een premie aanvragen voor uzelf? Lees dan de pagina ‘Individueel maatwerk voor zelfstandigen’.

Voorwaarden

Werkondersteunende maatregelen

Als werkgever bespreekt u samen met uw werknemer welke behoeften er zijn en waarvoor u individueel maatwerk gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • een aangepast uurrooster of takenpakket
 • begeleiding en ondersteuning van de directe leidinggevende
 • compensatie van lagere productiviteit

De experts van de dienst Tewerkstellingsondersteunende maatregelen(opent in nieuw venster) van VDAB geven u tips en advies.

Financiële ondersteuning

Er bestaan 2 soorten premies in het kader van individueel maatwerk: een loonpremie en een begeleidingspremie. De 2 zijn combineerbaar.

LoonpremieBegeleidingspremie
 • berekend als percentage van het loon
 • bedoeld om tegemoet te komen aan de mogelijke extra kosten of lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich mee kan brengen
 • bedrag neemt af tijdens een periode van 5 jaar.
 • forfaitaire vergoeding
 • bedoeld voor begeleiding op de werkvloer
 • houdt rekening met een bijkomende (opstart)kost tijdens het eerste jaar.

Duurtijd

Hoelang uw werknemer een beroep kan doen op individueel maatwerk, hangt af van de door VDAB vastgestelde arbeidsbeperking van de werknemer:

 • Bij een langdurige, blijvende problematiek is de ondersteuning van individueel maatwerk 5 jaar geldig en daarna verlengbaar.
 • Bij een problematiek die waarschijnlijk zal verbeteren is de ondersteuning geldig voor maximaal 2 jaar en niet meer verlengbaar.

De termijn gaat in vanaf het kwartaal van de beslissing door het Departement Werk en Sociale Economie.

Verlenging aanvragen

Loopt de financiële tegemoetkoming af en blijft de arbeidsbeperking van uw werknemer toch verder duren?

 • U kunt een verlenging aanvragen bij een ondersteuning van individueel maatwerk voor 5 jaar. Dat kan ten vroegste in het voorlaatste jaar van uw huidige premie. Het Departement Werk en Sociale Economie stuurt u een herinnering via e-mail.
 • U kunt geen verlenging aanvragen bij een ondersteuning voor maximaal 2 jaar. Uw werknemer kan bij VDAB een nieuwe vaststelling vragen van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen. Op basis daarvan kunt u als werkgever een nieuwe aanvraag indienen.

Verhoging aanvragen

Krijgt u individueel maatwerk voor een periode van 5 jaar en merkt u na een jaar dat de premie niet volstaat om uw werknemer te ondersteunen? Dan kunt u als werkgever een aanpassing van de premie(s) vragen vanaf het tweede jaar van de uitbetaling.

Motiveer in uw aanvraag duidelijk de behoefte aan een aanpassing van de premie(s). VDAB doet dan een nieuwe evaluatie van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen(opent in nieuw venster) en houdt daarbij rekening met de behoeftes van de werknemer op uw werkvloer. Het Departement Werk en Sociale Economie kan daarna beslissen om de ondersteuningspremie aan te passen.

Betaling

De betaling gebeurt automatisch op basis van uw RSZ-aangifte als werkgever. Krijgt u ook graag maandelijks een voorschot? Dan kunt u dat aanvragen.

Infographic

Raadpleeg de infographic over individueel maatwerk.

Informatievideo

In deze informatievideo geeft het Departement WSE een korte toelichting over individueel maatwerk. Bekijk de video of raadpleeg de presentatie(PDF bestand opent in nieuw venster).