Informatiecampagnes en kanalen

De Vlaamse overheid verspreidt informatie via:

Communicatierichtlijnen

Om herkenbaar te zijn voor het publiek, moet de informatie en communicatie van de Vlaamse overheid het logo van de Vlaamse overheid dragen. De boodschap moet ook beantwoorden aan de normen en richtlijnen voor de Vlaamse overheidscommunicatie, zoals:

Alle communicatierichtlijnen van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)) vindt u op overheid.vlaanderen.be.