Informatiecampagnes en kanalen

De Vlaamse overheid verspreidt informatie over haar campagnes onder meer via:

Voor campagnes en algemene informatieverstrekking beschikt de Vlaamse overheid over eigen kanalen, zoals:

  • persberichten van de Vlaamse Regering
  • Vlaanderen.be en de websites van de diensten van de Vlaamse overheid
  • publicaties (brochures, folders en jaarverslagen)
  • 1700, het gratis infonummer van de Vlaamse overheid.

Communicatierichtlijnen

Om herkenbaar te zijn voor het publiek, moet de informatie en communicatie van de Vlaamse overheid het logo van de Vlaamse overheid dragen. De boodschap moet ook beantwoorden aan de normen en richtlijnen voor de Vlaamse overheidscommunicatie, zoals:

  • politieke en commerciële neutraliteit
  • de sperperiode in aanloop naar verkiezingen.

Alle communicatierichtlijnen van de Vlaamse overheid vindt u op overheid.vlaanderen.be.