Erkenning als keuringsinstelling

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. De erkende keuringsinstelling moet onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

Alle verplichtingen zijn terug te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en 53/9 (bijzondere gebruikseisen(opent in nieuw venster)) van het VLAREL

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Veelgestelde vragen