Erkenning als keuringsinstelling

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. De erkende keuringsinstelling moet onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

Alle verplichtingen zijn terug te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen) ((opent in nieuw venster)) en 53/9 (bijzondere gebruikseisen ((opent in nieuw venster))) van het VLAREL

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Veelgestelde vragen