Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de keuringsinstelling voor de keuring van koeltechnische bedrijven

Informatie voor de keuringsinstelling voor de keuring van koeltechnische bedrijven

Om in Vlaanderen werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren, moeten de koeltechnici én het koeltechnisch bedrijf over een Vlaamse erkenning beschikken. 

Een keuringsinstelling voor de keuring van koeltechnische bedrijven gaat na of het bedrijf voldoet aan de Vlaamse erkenningsvoorwaarden voor een koeltechnisch bedrijf. Als het koeltechnisch bedrijf aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet, reikt de keuringsinstelling aan het bedrijf een Europees certificaat en een Vlaams erkenningsbewijs uit.

Momenteel is er geen enkele actieve erkende keuringsinstelling meer in het Vlaamse Gewest.

Erkenning als keuringsinstelling

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. De erkende keuringsinstelling moet onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

Alle verplichtingen zijn terug te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en 53/9 (bijzondere gebruikseisen(opent in nieuw venster)) van het VLAREL

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Veelgestelde vragen