Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als keuringsinstelling voor de keuring van koeltechnische bedrijven

Erkenning als keuringsinstelling voor de keuring van koeltechnische bedrijven

Om in Vlaanderen werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren, moeten de koeltechnici én het koeltechnisch bedrijf over een Vlaamse erkenning beschikken. 

Een keuringsinstelling voor de keuring van koeltechnische bedrijven gaat na of het bedrijf voldoet aan de Vlaamse erkenningsvoorwaarden voor een koeltechnisch bedrijf. Als het koeltechnisch bedrijf aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet, reikt de keuringsinstelling aan het bedrijf een Europees certificaat en een Vlaams erkenningsbewijs uit.

Momenteel is er geen enkele actieve erkende keuringsinstelling meer in het Vlaamse Gewest.

Voorwaarden

Om erkend te worden als keuringsinstelling moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden
  • geaccrediteerd zijn
   • als keuringsinstelling van het type A volgens de norm ISO 17020 voor de keuring van koeltechnische bedrijven
   • ofwel geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling van het type A volgens de norm ISO 17020 voor de keuring van koeltechnische bedrijven, ofwel geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling volgens de norm ISO 17020 en een bewijs leveren dat een aanvraag voor de accreditatie voor de keuring van koeltechnische bedrijven aanvaard is door de Belgische accreditatie-instelling BELAC(opent in nieuw venster) of een gelijkwaardig accreditatiesysteem.

Op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vindt u meer informatie over accreditatie volgens de norm ISO 17020(opent in nieuw venster).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. De erkende keuringsinstelling moet wel voldoen aan enkele verplichtingen om de erkenning te behouden.

Meer info over de verplichtingen voor erkende keuringsinstellingen.

Procedure

Dien uw aanmelding in bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanmeldingsformulier(Word bestand) en vul het in.
 • Bezorg het formulier aan de Vlaamse overheid:
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw melding in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanmelding met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

Als de keuringsinstelling voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, wordt ze van rechtswege erkend. De erkenning gaat in als de keuringsinstelling het gebruik ervan heeft gemeld.

Kost

De organisatie moet geen retributie betalen voor het verkrijgen van de erkenning.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: