Voorwaarden

Om erkend te worden als keuringsinstelling moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden
  • geaccrediteerd zijn
   • als keuringsinstelling van het type A volgens de norm ISO 17020 voor de keuring van koeltechnische bedrijven
   • ofwel geaccrediteerd zijn als keuringsinstelling volgens de norm ISO 17020 en een bewijs leveren dat een aanvraag voor de accreditatie voor de keuring van koeltechnische bedrijven aanvaard is door de Belgische accreditatie-instelling BELAC ((opent in nieuw venster)) of een gelijkwaardig accreditatiesysteem.

Op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vindt u meer informatie over accreditatie volgens de norm ISO 17020 ((opent in nieuw venster)).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. De erkenningsinstelling moet wel voldoen aan onder andere de onderstaande verplichtingen om de erkenning geldig te houden:

 • De keurders moeten erkend zijn als koeltechnicus categorie I of minstens 3 jaar praktijkervaring in de koelsector hebben.
 • De keuring van het koeltechnische bedrijf moet uitgevoerd worden aan de hand van een checklist ((opent in nieuw venster)).
 • Maandelijks moet aan de overheid een overzicht bezorgd worden van de bedrijven die erkend werden.

Procedure

Dien uw aanmelding in bij de Vlaamse overheid.

Als de keuringsinstelling voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, wordt ze van rechtswege erkend. De erkenning gaat in als de keuringsinstelling het gebruik ervan heeft gemeld.

Bedrag

De organisatie moet geen vergoeding betalen voor het verkrijgen van de erkenning.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).