Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de koeltechnicus

Informatie voor de koeltechnicus

U hebt een Vlaamse erkenning als ‘koeltechnicus/technicus koelinstallaties’ nodig als u werkzaamheden uitvoert aan aan stationaire koelinstallaties (bijv. industriële koeling, diepvriezers, aircosystemen of warmtepompen) met of koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koelmiddelen. 

Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie, de buitendienststelling, de controles op lekkages en de terugwinning van deze koelmiddelen.

Download hier de overzichtslijst met erkende koeltechnici.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Erkenning als koeltechnicus

Verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend koeltechnicus moet u onder andere aan de volgende verplichtingen voldoen om erkend te blijven:

 • het installatiegebonden logboek volledig en correct invullen
 • op verzoek het materiaal tonen dat gebruikt wordt voor het uitvoeren van de taken
 • een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
 • de jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Meer uitleg hierover vindt u verder.
 • 5-jaarlijks slagen voor een actualisatie-examen. Meer uitleg hierover vindt u verder.

Alle verplichtingen zijn te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en artikel 40/1 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Het koeltechnisch bedrijf waar de koeltechnicus werkt, moet ook over een erkenning beschikken.

Jaarlijkse retributie

 • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
 • U krijgt daarvoor in januari met de post een factuur op naam op uw officiële adres. Er worden geen facturen per e-mail verstuurd. Er worden voor erkenningen op naam van een natuurlijke persoon geen facturen gemaakt op naam of adres van de werkgever.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 34 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Betaalt uw werkgever de jaarlijkse retributie? Bezorg de factuur dan meteen aan uw werkgever en maak indien nodig verdere afspraken met uw werkgever.

Actualisatie-examen

Wat als u niet tijdig het actualisatie-examen aflegt?

Uw erkenning als koeltechnicus zal vervallen van rechtswege. U kunt dan geen erkenningsplichtige werkzaamheden meer uitvoeren.

Om opnieuw een geldige erkenning te behalen, dient u:

 1. alsnog het actualisatie-examen afleggen.
 2. U (opnieuw) registreren voor de erkenning als koeltechnicus via het zelfbeheerloket ‘mijn VLAREL-erkenning’(opent in nieuw venster) van de Vlaamse overheid. U dient hiervoor aan te melden met uw eID. Zonder registratie kunt u niet aan de slag.