Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jobcoaches Dienstverlening welzijn en gezondheid

Jobcoaches

Start je bij de Vlaamse overheid en heb je nood aan extra ondersteuning in je nieuwe job? Heb je een handicap, chronische ziekte of ander gezondheidsprobleem en ervaar je daardoor bepaalde uitdagingen in een professionele context? Een jobcoach kan je misschien ondersteunen. Op deze pagina lees je er meer over.

Voor wie

 • Je start als personeelslid bij de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster) (of werkt er een jaar of minder) of hebt last van een handicap, chronische ziekte of ander gezondheidsprobleem en beantwoordt aan de volgende voorwaarden:
  • Je woont of werkt in Vlaanderen.
  • Je hebt behoefte aan extra ondersteuning in je job.
  • Je werkgever stemt ermee in om jobcoaching aan te vragen.

Wat

Een jobcoach helpt je met algemene vaardigheden zoals je inwerken in een nieuwe functie, het aannemen van een passende werkhouding en het creëren van een zo goed mogelijke samenwerkingsrelatie met je leidinggevende en collega’s.

Jobcoaches ondersteunen ook personeelsleden met een handicap of chronische ziekte en hun leidinggevenden. Deze jobcoaches kunnen onmiddellijke ondersteuning bieden aan iedereen met een gezondheidsprobleem op de werkvloer: door mee na te denken over oplossingen en personeelsleden te ondersteunen bij de aanvraag van een erkenning van handicap of chronische ziekte.

Er is een apart gratis Rentree-coachingaanbod voor personeelsleden met een diagnose kanker(opent in nieuw venster) die terug aan het werk willen. De jobcoach vervult de rol van vertrouwenspersoon op wie je kunt terugvallen, ook als het even moeilijk gaat.

Zodra personeelsleden een erkenning hebben van handicap of chronische ziekte kunnen ze ook andere tewerkstellingsondersteunende maatregelen ontvangen via de dienst Diversiteitsbeleid door te mailen naar: onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) Personeelsleden van OVAM en VDAB kunnen terecht bij experten handicap van hun eigen entiteit die samenwerken met de dienst Diversiteitsbeleid.

Bij wijze van redelijke aanpassingen kan de dienst Diversiteitsbeleid een (betalend) vervolgcoachingtraject adviseren en betalen voor een gespecialiseerde jobcoach.

Jobcoaching aanvragen

Lees op de webpagina van de VDAB hoe je gratis jobcoaching aanvraagt(opent in nieuw venster) of gratis gespecialiseerde jobcoaching voor personeelsleden met een handicap, chronische ziekte of ander gezondheidsprobleem(opent in nieuw venster).

Ben je een personeelslid met een handicap of chronische ziekte en is jobcoaching opgenomen in het integratieprotocol? Neem contact op met de dienst Diversiteitsbeleid via onbeperktaandeslag@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Voordelen

Voor medewerkers:

 • Je krijgt inzicht in je eigen interesses en vaardigheden.
 • Je haalt meer tevredenheid uit je werk en krijgt meer zelfvertrouwen.
 • Je kunt je beter integreren in de organisatie.
 • Je krijgt ondersteuning om vaardigheden en kennis op te doen.
 • Je kunt met vragen en problemen terecht bij een externe coach.

Voor werkgevers:

 • Werkgevers krijgen begeleiding en ondersteuning tijdens het onthaal en de tewerkstelling van de medewerker.
 • Werkgevers kunnen rekenen op een aanspreekpunt voor alle personen die betrokken zijn bij de inwerking en tewerkstelling van de medewerker.
 • Werkgevers kunnen de jobcoach op teamniveau inzetten.
 • Werkgevers versterken hun eigen competenties in de omgang met medewerkers met een handicap of chronische ziekte.