Gedaan met laden. U bevindt zich op: Welzijnsrondgangen Dienstverlening welzijn en gezondheid

Welzijnsrondgangen

De preventieadviseur moet periodiek een grondig onderzoek doen van de arbeidsplaatsen en de werkposten. Tijdens zo’n welzijnsrondgang onderzoekt die verschillende aspecten rond welzijn op het werk.

Voor wie?

 • Je bent HR-medewerker, vertrouwenspersoon of contactpersoon welzijn bij de Vlaamse overheid.
 • Je bent leidinggevende bij de Vlaamse overheid.

Aanpak welzijnsrondgang

De preventieadviseur doet het onderzoek, samen met de leidinggevenden, vertegenwoordigers van het entiteitsoverlegcomité (EOC) en eventueel een arbeidsarts. Personeelsleden kunnen tijdens de rondgang ook bezorgdheden signaleren.

Tijdens zo’n rondgang wordt het actieplan besproken dat tot stand kwam op basis van de vorige rondgang.

  Voorbereiding door de entiteit

  Bereid de welzijnsrondgang grondig voor. Geef de volgende informatie aan de preventieadviseur, minstens 14 dagen voor de rondgang:

  • actuele versie van het actieplan: met daarin de ondernomen acties naar aanleiding van de adviezen uit de vorige rondgang
  • andere relevante documenten: asbestinventaris, brandpreventiedossier, conformiteitsattesten, keuringen en risicoanalyse elektrische installaties (HS/LS), keuringen hef- en tilwerktuigen, het legionellabeheersingsplan en logboek, onderhoudsdocumenten van brandcentrale, sprinklers en poorten, verslagen van periodieke evacuatie-oefeningen, veiligheidsinstructiekaarten, …
  • wijzigingen van arbeidsplaatsen
  • wijzigingen in arbeidsorganisatie.

  Je departement of agentschap hoeft niet te wachten op de periodieke rondgang om bestaande en nieuwe welzijnsproblematieken aan te pakken.

  Rondgang ergonomie

  Zijn er teamgebonden klachten (bijvoorbeeld overbelastingsletsels die bij meerdere personeelsleden van de dienst terugkomen)?

  Neem dan contact op met het team ergonomie via ergonomie.gdpb@kb.vlaanderen.be voor een rondgang ergonomie als u aangesloten bent bij onze preventiedienst.

  Tijdens de rondgang wordt er een evaluatie gemaakt van de indeling van de ruimte, het meubilair, de hardware en de omgevingsparameters. Op basis van de vaststellingen van de risico’s, wordt er een advies geformuleerd om overbelastingsletsels bij het uitvoeren van beeldschermwerk te beperken en de efficiëntie bij het uitvoeren van taken te verhogen.