Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verder naar een modern HR-beleid voor de Vlaamse overheid HR-beleid

Verder naar een modern HR-beleid voor de Vlaamse overheid

De medewerkers van jouw departement of agentschap geven elke dag het beste van zichzelf, met een job die het verschil maakt in de samenleving. Om te evolueren naar dezelfde arbeidsvoorwaarden voor iedereen, bouwt de Vlaamse overheid met het 5-sporenbeleid verder aan een modern, toekomstgericht en dynamisch HR-beleid.

Voor wie?

  • Je bent HR-professional bij de Vlaamse overheid.
  • Je wilt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het 5-sporenbeleid

Wat?

Het uitgangspunt van het 5-sporenbeleid is de contractuele tewerkstelling binnen de Vlaamse overheid. De impact hiervan loopt over 5 sporen: rechtspositie, loopbaan- en beloningsbeleid, ziekte, uitstroom en pensioen. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt in de uitvoering van dit beleid.

Om te zorgen dat de uitwerking vlot verloopt werkt AgO in een programmastructuur. Het programma ‘Implementatie 5-sporenbeleid’ staat in voor de correcte uitvoering van de verschillende beleidsvoorstellen in personeelsregelgeving, HR-systemen en HR-dienstverlening.

Hoe?

De 5 sporen zijn alomvattend en hebben verschillende raakvlakken. AgO heeft daarom gekozen om de uitwerking van het programma via 7 projecten te laten verlopen met 2 ondersteunende trajecten.

Projecten

Neem een kijkje op de verschillende webpagina’s van de projecten en ontdek wat ze inhouden, welke mijlpalen ze doorlopen, welke dienstverlening AgO aanbiedt en hoe je als HR-professional hiermee aan de slag kunt.

Trajecten

Het doel is om het nieuwe HR-beleid uit te voeren vanaf 2024. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) is gestart met de aanpassingen die nodig zijn in de dienstverlening en de systemen voor te bereiden. Het traject ‘Systemen’ focust hierbij op analyse, ontwikkeling en het testen van die systemen.

Daarnaast voorziet AgO een traject ‘Verandermanagement’ om je entiteit zo goed mogelijk te ondersteunen in deze veranderingen. AgO gaat daarbij in dialoog met je entiteit. De focus ligt op communicatie, training en opleiding.

Deze informatie is steeds onder voorbehoud, want ze is afhankelijk van het formele onderhandelingstraject met de vakorganisaties. Je wordt steeds tijdig op de hoogte gebracht van het verdere verloop.

Waarom?

De medewerkers van jouw departement of agentschap geven elke dag het beste van zichzelf, met een job die een verschil maakt in de samenleving. Om dat ook in de toekomst te kunnen doen, dient de Vlaamse overheid talent te behouden en nieuw talent aan te trekken.

De samenleving evolueert en wordt steeds diverser. Vandaag is de contractuele arbeidsrelatie de norm in onze samenleving. Als werkgever die een weerspiegeling wil zijn van die samenleving, zal de Vlaamse overheid die norm overnemen met oog voor de specifieke context waarin ze werkt. Ze wil daarbij de regelingen rond ziekte, pensioen, verloning en ontslag voor de contractuele personeelsleden verbeteren. Zo evolueert de Vlaamse overheid naar dezelfde arbeidsvoorwaarden voor iedereen.

In tijden dat vacatures moeilijk ingevuld geraken wil de Vlaamse overheid nog meer inzetten op uitdagende jobs met impact. Om een aantrekkelijke en dynamische werkgever te blijven wil ze ook blijven investeren in de ontwikkeling van de talenten, competenties en het welzijn van haar medewerkers.

Documenten

Hieronder vind je de links naar de verschillende beslissingen van de Vlaamse Regering van 27 maart 2023 in het kader van het 5-sporenbeleid: