Gedaan met laden. U bevindt zich op: Issueregister

Issueregister

Wat is een issueregister?

Issues zijn afwijkingen van de oorspronkelijke plannen en kunnen zich voordoen in alle beheersaspecten (scope, tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie). Het issueregister heeft als doel om op een gestructureerde manier alle issues die zich voordoen bij te houden alsook de beslissing en uitvoering van mogelijke acties ten gevolge van een issue.

Dit helpt de projectleider bij het beheren en opvolgen van het project en zorgt ervoor dat bij het afsluiten van het project het eindresultaat overeenkomt met de vastgestelde doelstellingen en de goedgekeurde wijzigingen.

Om het issueregister op te stellen kan u volgend sjabloon gebruiken:

Waarom maken we een issueregister?

Een project is onderhevig aan wijzigingen (externe en interne factoren) waardoor de afgesproken grenzen overschreden kunnen worden of vereisten gewijzigd moeten worden. Het is niet de bedoeling om geen wijzigingen aan het oorspronkelijke project toe te laten, wel om af te spreken over hoe met issues omgegaan wordt. Het zorgt ervoor dat bij het afsluiten van het project het eindresultaat overeenkomt met de vastgestelde doelstellingen en de goedgekeurde wijzigingen.

Waaruit bestaat het issueregister?

Het issueregister bestaat uit volgende onderdelen:

  • Omschrijving van issue
  • Geregistreerd door
  • Datum registratie
  • Beslissing genomen (welke beslissing, door wie en wanneer)
  • Actie door (verantwoordelijke uitvoering actie)
  • Status (geregistreerd, informatief, in behandeling, afgesloten)