Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leerpuntenrapport

Leerpuntenrapport

Wat is een leerpuntenrapport?

De projectleider stelt het leerpuntenrapport op bij het afsluiten van het project. Het leerpuntenrapport geeft een antwoord op de vraag: ‘Hoe hebben we het project gevoerd en zouden we het volgende keer weer zo moeten doen of juist niet?’.

In het leerpuntenrapport neemt de projectleider een evaluatie op in samenspraak met andere betrokkenen van wat goed ging tijdens het project en wat beter kan ten aanzien van de beheerprocessen, methoden en technieken.

Het is belangrijk om bij de leerpunten ook de bijzondere omstandigheden van het project bij op te nemen, wat ervoor zorgt dat het project in de juiste context geëvalueerd kan worden. Om het leerpuntenrapport op te stellen kan u volgend sjabloon gebruiken:

Waarom maken we een leerpuntenrapport?

Een leerpuntenrapport geeft de leerpunten van het project weer die relevant zijn voor het huidige project en relevant kunnen zijn voor toekomstige projecten. Deze leerpunten kunnen zowel positief (‘Wat ging er goed tijdens het project’) als negatief zijn (aandachtspunten of verbeterpunten).

Het leerpuntenrapport helpt bij het opzetten en uitvoeren van toekomstige projecten.

Waaruit bestaat het leerpuntenrapport?

Het leerpuntenrapport bestaat uit volgende onderdelen:

  • Wat ging goed tijden het project?
  • Wat is voor verbetering vatbaar?
  • Welke onverwachte gebeurtenis(sen) hebben geleid tot afwijkingen?
  • Welke methodieken, technieken, hulpmiddelen en tools zijn gebruik