Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rechten HR-professionals Toegangsbeheer in Vlimpers en Cognos

Rechten HR-professionals

Op deze pagina vind je een overzicht van alle mogelijke rechten in Vlimpers die je als HR-professional kunt krijgen.

HR-businesspartner

Deze rol ondersteunt je als HR-businesspartner bij het uitvoeren van je taken:

 • Persoonsgegevens, functiegegevens, loongegevens en vele andere gegevens raadplegen van personeelsdossiers waarvoor je rechten hebt;
 • Toegang tot financiële gegevens, inclusief via de weddebudgetrapporteringstool;
 • Zelf functiebeschrijvingen aanmaken in Vlimpers en vacatureaanvragen indienen bij het selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel;
 • Een inwerkproces starten voor geselecteerden en opvolgen voor je organisatie;
 • Bepaalde documenten in het digitale personeelsdossier (‘e-dossier’) van de werknemers binnen je organisatie raadplegen (vanaf het moment dat het personeelslid bij je organisatie werkt, tot maximaal 5 jaar terug).

HR financiële rol

Met dit recht heb je toegang tot de volgende toepassingen met financiële HR-data:

 • Vlimpers Kern: financiële gegevens
 • Vlimpers Werkgeversplatform: het communicatiekanaal in Vlimpers waar betaalbestanden en andere documenten uitgewisseld worden
 • financiële rapporten in Cognos (onder Vlimpersrapportering > Financieel)
 • weddebudgetrapporteringstool: een toepassing waar je personeelsuitgaven kunt opvolgen, budgetprognoses kunt maken, en simulaties kunt maken om te zien of bijkomende wervingen of bevorderingen mogelijk zijn. De toegang wordt geregeld aan de hand van aanrekeningscodes en basisallocaties. Deze kun je terugvinden in het rapport ‘Status aanrekeningscodes’ in de rapporteringstool Cognos(opent in nieuw venster) (onder Vlimpers-rapportering > Financieel).
Toegang tot de applicatie 'Weddebudgetrapportering'

De lokale beheerder van je organisatie(opent in nieuw venster) kent het recht ‘weddebudgetrapportering’ aan je toe via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.

HR gezinsleden

Dit recht is specifiek gemaakt voor HR-specialisten en HR-businesspartners. Je kunt gegevens over gezinsleden van personeelsleden raadplegen, bijvoorbeeld met wie ze getrouwd zijn en hoeveel kinderen ze hebben.

HR-specialist

Deze rol ondersteunt je als HR-specialist bij het uitvoeren van je taken:

 • Persoonsgegevens, functiegegevens en vele andere gegevens raadplegen van personeelsdossiers waarvoor je rechten hebt;
 • Zelf functiebeschrijvingen aanmaken in Vlimpers en vacatureaanvragen indienen bij het selectiecentrum van het Agentschap Overheidspersoneel;
 • Een inwerkproces starten voor geselecteerden en opvolgen voor je entiteit.